print logo

Søk opptak til høyere utdanning i Norge

Du kan søke opptak til 43 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

Du kan fortsatt logge inn på søknaden for 2015.

Søknaden for 2016 åpner 1. februar.

Logg inn i søknaden

For å få studieplass må du ha:

Dekket opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Nok poeng

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Derfor konkurrerer du med poengsummen din.

Riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal sende inn er riktig.

ID-porten

For å kunne logge inn og søke må du bruke ID-porten.

Studieoversikten for 2015

I studieoversikten finner du mer informasjon om studiene.

 

Har du utenlandsk utdanning?

Hvor mange poeng har du?

Les mer om poengberegning.

Viktige tidsfristar


Skal du søke lærerutdanninger?

Skal du søke grunnskolelærer- eller 5-årig lektorutdanninger, øker karakterkravet i matematikk fra 3 til 4.