print logo

Søk opptak til høyere utdanning i Norge

Du kan søke opptak til 32 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

Husk søknadsfristen. For å dekke alle verdens tidssoner er det mulig å søke frem til 16. april kl. 14.00 (norsk tid). Etter kl. 14.00 er det ikke mulig å søke eller legge til flere studier.

Logg inn

For å få studieplass må du ha:

Dekket opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Nok poeng

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Derfor konkurrerer du med poengsummen din.

Riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

ID-porten

For å kunne logge inn og søke må du bruke ID-porten.

Studieoversikten for 2016

I studieoversikten finner du mer informasjon om studiene.

 

Har du utenlandsk utdanning?

Hvor mange poeng har du?

Les mer om poengberegning.

Viktige tidsfristar


Skal du søke lærerutdanninger?

Karakterkravet i matematikk øker fra 3 til 4. Se hvordan du kan dekke det nye kravet