print logo

Søk opptak til høyere utdanning i Norge

Du kan søke opptak til 43 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

Søk her                Logg inn

For å få studieplass må du ha:

Dekket opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Nok poeng

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Derfor konkurrerer du med poengsummen din.

Riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal sende inn er riktig.

ID-porten

For å kunne logge inn og søke må du bruke ID-porten.

Hva vil du studere?

I studieoversikten finner du studiene du kan søke på.

 

Har du utenlandsk utdanning?

Hvordan regnes poengene dine?

Viktige tidsfristar