print logo

Søk opptak til høyere utdanning i Norge

Du kan søke opptak til 32 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad.

For å få studieplass må du ha:

Dekket opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Nok poeng

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Derfor konkurrerer du med poengsummen din.

Riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

ID-porten

For å kunne logge inn og søke må du bruke ID-porten.

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål.

Studieoversikten for 2016

I studieoversikten finner du mer informasjon om studiene.

 

Har du utenlandsk utdanning?

Hvor mange poeng har du?

Les mer om poengberegning.

Viktige tidsfristar


Skal du søke lærerutdanninger?

Karakterkravet i matematikk øker fra 3 til 4. Se hvordan du kan dekke det nye kravet