print logo

Årets endringer

Her kan du lese om endringer i opptaksreglene i 2016.

Fra og med opptak til studieåret 2016/2017 gjelder det nytt opptakskrav til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Oversikt over øvrige endringer blir publisert i løpet av kort tid.

Publisert 20. mars 2014 13:56 - Sist endret 22. jan. 2016 12:13