print logo

Årets endringer

Her kan du lese om endringer i opptaksreglene i 2017.

Kjønnspoeng til menn fjernes til dyrepleier og veterinær ved NMBU

Det har tidligere blitt gitt 2 kjønnspoeng til menn ved søking til veterinærstudiet og dyrepleierutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) .

Kunnskapsdepartementet (KD) vedtar regler for opptak til høyere utdanning og i brev av 5. april 2017 har departementet bestemt at kjønnspoeng for menn ved opptak til studieåret 2017-2018 blir fjernet. Kunnskapsdepartementet viser til at denne ordningen er i strid med gjeldende likestillings- og diskrimineringslov. Disse poengene er derfor nå fjernet ved de aktuelle studiene.

Les mer på nettsidene til Regjeringen.

Les brevet fra Kunnskapsdepartementet (KD).

Forkurs sommeren 2017

Det vil bli tilbud om forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene sommeren 2017. Forkurset er for deg som har 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i fagene norsk (393 timer) og matematikk (224 timer). Det vil komme mer informasjon om påmelding, arrangør og tidspunkt for 2017 senere. 

Du kan også forbedre karakteren din i matematikk. Se mer om privatisteksamen og frister på vilbli.no eller privatistweb.no 

Grunnskolelærerutdanningene blir 5-årig masterutdanning

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn vil fra studieåret 2017-2018 være 5-årige masterutdanninger. Disse utdanningene har tidligere vært 4-årige.

Det er ikke lenger mulig å forbedre karakterer på utenlandske vitnemål

Fra og med studieåret 2017/2018 vil det ikke lenger være mulig for søkere med utenlandsk videregående utdanning å forbedre karakterer på det utenlandske vitnemålet ved å ta fag i norsk videregående skole.

Søkere som ønsker å forbedre gjennomsnittskarakteren, kan ta programfag i norsk videregående skole som gir språk- og realfagspoeng. Se informasjon under «Nye fag og forbedringer» på det enkelte land.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier

  • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.
  • Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.

Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier

  • Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Har du bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende, har du dekket kravet.

Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Publisert 20. mars 2014 13:56 - Sist endret 10. apr. 2017 13:24