print logo

Kommende endringer

På denne siden finner du informasjon som gjelder kommende endringer. De legges ut fortløpende. 

Forkurs sommeren 2017

Det vil bli tilbud om forkurs i matematikk for søkere til lærerutdanningene sommeren 2017. Forkurset er for deg som har 35 skolepoeng og minimum gjennomsnittskarakter 3 i fagene norsk (393 timer) og matematikk (224 timer). Det vil komme mer informasjon om påmelding, arrangør og tidspunkt for 2017 senere. 

Du kan også forbedre karakteren din i matematikk. Se mer om privatisteksamen og frister på vilbli.no eller privatistweb.no 

Grunnskolelærerutdanningene blir 5-årig masterutdanning

Grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn vil fra studieåret 2017-2018 være 5-årige masterutdanninger. Disse utdanningene har tidligere vært 4-årige.

Det er ikke lenger mulig å forbedre karakterer på utenlandske vitnemål

Fra og med studieåret 2017/2018 vil det ikke lenger være mulig for søkere med utenlandsk videregående utdanning å forbedre karakterer på det utenlandske vitnemålet ved å ta fag i norsk videregående skole.

Søkere som ønsker å forbedre gjennomsnittskarakteren, kan ta programfag i norsk videregående skole som gir språk- og realfagspoeng. Se informasjon under «Nye fag og forbedringer» på det enkelte land.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier

  • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.
  • Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.

Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier

  • Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Har du bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende, har du dekket kravet.

Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk med informatikk

Bachelor i kjemi og biokjemi

Bachelor i fysikk og astronomi

Bachelor i geologi og geografi

Bachelor i geofysikk og klima

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialvitenskap for energi- og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk, informatikk og teknologi

Bachelor i informatikk: robotikk og intelligente systemer

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2019-2020:
Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor i biovitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag

Forsøksordningene er hjemlet i opptaksforskriften § 4

 

Publisert 14. okt. 2014 10:05 - Sist endret 3. jan. 2017 13:17