Karakterkrav i norsk og matematikk for opptak til sykepleierutdanning