print logo

Kommende endringer

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier. Forsøksordningen er hjemlet i opptaksforskriften § 4-3.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2.

Studier som omfattes av forsøksordningen:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk, informatikk og teknologi

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi

Bachelor i geofag: geologi, geofysikk og geografi

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialer, energi og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk og datateknologi

Bachelor i informatikk: nanoelektronikk og robotikk

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

 

Publisert 14. okt. 2014 10:05 - Sist endret 21. mar. 2016 16:07