print logo

Kommende endringer

På denne siden finner du informasjon som gjelder kommende endringer. De legges ut fortløpende. 

Nye krav til forbedring av karakterer på det utenlandske vitnemålet

Fra og med studieåret 2017/2018 vil det ikke lenger være mulig for søkere med utenlandsk videregående utdanning å forbedre karakterer på det utenlandske vitnemålet ved å ta fag i norsk videregående skole.

Søkere som ønsker å forbedre gjennomsnittskarakteren, kan ta programfag i norsk videregående skole som gir språk- og realfagspoeng. Se informasjon under «Nye fag og forbedringer» på det enkelte land: www.samordnaopptak.no/info/utenlandsk_utdanning/

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i norsk for enkelte studier

  • Bachelor i sykepleie ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 3,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.
  • Bachelor i journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i norsk (393 timer) for å være kvalifisert for opptak.

Begge kravene gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020.

Forsøksordning med skjerpet karakterkrav i engelsk for enkelte studier

  • Bachelor i engelskspråklige program ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet blir det krav om at søkere dokumenterer minimum karakteren 4,0 i fellesfaget engelsk (140 timer). Har du bestått programfag i engelsk med et omfang på minst 140 timer eller tilsvarende, har du dekket kravet.

Kravet gjelder for opptak til studieåret 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021.

Forsøksordning med skjerpet opptakskrav til enkelte studier innen informatikk, realfag, natur- og miljøfag

For opptak til studieåret 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 vil det som en forsøksordning kreves at søkere dokumenterer matematikk R2 for å være kvalifisert til enkelte studier.

Opptakskrav

Det nye opptakskravet er Matematikk R1 + R2 og i tillegg enten

  • Fysikk 1 + 2 eller
  • Kjemi 1 + 2 eller
  • Biologi 1 + 2 eller
  • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
  • Geofag 1 + 2 eller
  • Teknologi og forskningslære 1 + 2.
Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2018-2019:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 

Bachelor i matematiske fag

Årsstudiet i matematiske fag

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Universitetet i Bergen (UiB)

Bachelor i matematikk

Bachelor i matematikk for teknologi og industri

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i statistikk

Bachelor i bioinformatikk

Bachelor i geovitenskap

Bachelorgrad i miljø- og ressursfag (naturvitenskapelig retning)

Bachelor i meteorologi og oseanografi

Bachelor i petroleumsteknologi

Årsstudiet i naturvitenskapelige fag

Bachelor i datavitenskap

Bachelor i datateknologi

Bachelor i datasikkerhet

Bachelor i nanoteknologi

Integrert master i aktuarfag

Lektorutdanning i naturvitenskap eller matematikk

Universitetet i Oslo (UiO)

Bachelor i matematikk og økonomi

Bachelor i matematikk, informatikk og teknologi

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk, astronomi og meteorologi

Bachelor i geofag: geologi, geofysikk og geografi

Årsstudiet i realfag

Bachelor i materialer, energi og nanoteknologi

Bachelor i elektronikk og datateknologi

Bachelor i informatikk: nanoelektronikk og robotikk

Lektorprogrammet, realfag

UiT Norges arktiske universitet (UiT)

Bachelor i matematikk og statistikk

Bachelor i matematikk og finans

Årsstudium i matematikk

Bachelor i kjemi

Bachelor i fysikk

Bachelor i geologi

Lektorutdanning trinn 8-13, realfag

Studier som omfattes av forsøksordningen for opptak til studieåret 2019-2020:
Universitetet i Bergen (UiB) Bachelor i biologi
Bachelor i molekylærbiologi
Profesjonsstudium i fiskehelse
Universitetet i Oslo (UiO) Bachelor i biovitenskap
Universitetet i Stavanger (UiS) Bachelor i matematikk og fysikk
Lektor 8.-13. trinn, master i realfag

Forsøksordningene er hjemlet i opptaksforskriften § 4

 

Publisert 14. okt. 2014 10:05 - Sist endret 14. okt. 2016 13:43