print logo

Nasjonal vitnemålsdatabase

Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB) er en database med vitnemål for fullført og bestått videregående opplæring i Norge.

Nasjonal vitnemålsdatabase inneholder de fleste elektroniske vitnemål fra videregående skoler utstedt i år 2000 eller senere. NVBs Skoleregister viser oversikt over videregående skoler i Norge som sender elektroniske vitnemål til NVB. Elektroniske vitnemål blir sendt fra skoleadministrative systemer som datafiler, ikke som pdf av dokumenter utstedt på papir.

Vitnemålene som ligger i NVB brukes hovedsaklig til kontroll og poengberegning i opptaket til høyere utdanning gjennom Samordna opptak. Vitnemålene sjekkes av kontrollmotor før de blir lagret i NVB.

Søkere kan sjekke sine vitnemål i søkerportalen og i vis-vitnemål-webtjenesten "sjå vitnemålet ditt".

Logge inn i databasen - 

Du må være NVB-bruker for å logge inn i databasen. NVB-brukere er ansatte ved fylkeskommunale skoler, private skoler og fagopplæringer, samt NVB-ansvarlige ved fylkeskommuner. Alle NVB-brukere må logge inn i NVB for å kunne sende inn vitnemålfiler, se tidligere innsendte vitnemål, tall, mm.

Logg inn i NVB for ansatte


Kontaktinformasjon NVB og kontrollmotor

Natasha Harkness, seniorrådgiver

E-post: nvb-drift@samordnaopptak.no

Telefon: 22841828
 

Illustrasjon av dataflyt i Nasjonal vitnemålsdatabase