Postjournal

Samordna opptak er administrativt tilknyttet Universitetet i Oslo. Offentlig journal for Samordna opptak finnes derfor på Universitetet i Oslos nettsider.

Postjournal for Samordna opptak

Publisert 21. jan. 2013 15:32 - Sist endret 14. okt. 2013 15:15