Styret

Samordna opptak er 1. januar 2017 en del av tjenestene til CERES - Nasjonalt senter for felles  systemer og tjenester for forskning og studier.

Sammensetning i styret

Styret består av 7 medlemmer:

  • 5 medlemmer fra universiteter og høgskoler oppnevnes for 4 år
  • 1 medlem blant ansatte oppnevnes av de ansatt for 4 år
  • 1 medlem fra Norsk studentorganisasjon (NSO) oppnevnes for 2 år

Medlemmene i styret

Medlemmene i styret fra 1.juli 2014  (ekstern lenke til FSAT). 


Sakspapirer fra tidligere styremøter 

Her finner du innkallinger og protokoller fra styremøter i Samordna opptak for perioden 2010-2014. Ønsker du tilgang til tidligere sakspapirer, kan du ta kontakt med Samordna opptak.

2014

17. februar: innkalling - protokoll

8. mai: innkalling - protokoll

2013

16.januar: innkalling - protokoll

28.februar: innkalling - protokoll

30. mai: innkalling - protokoll

20. august: protokoll (ekstraordinært styremøte)

4. september: innkalling - protokoll

25. oktober: innkalling - protokoll

Saker behandlet på sirkulasjon i 2013:

Oktober:

Endring av forskrift om opptak til høyere utdanning - SOs høringsuttalelse

Søkerhåndboka - beslutning om ikke lenger å trykke den på papir

November:

Retningslinjer for opptak til studieåret 2014/2015

Desember:

Endring av opplæringsloven, privatskoleloven og folkehøyskoleloven - SOs høringsuttalelse

Endring av forskrift om opptak til høyere utdanning - SOs høringsuttalelse

2012

16.-17.februar: innkalling protokoll

24.mai: innkalling protokoll

21.september: innkalling protokoll

22.-23.november: innkalling protokoll

2011

17.februar: innkalling - protokoll

26.-27.september: innkalling protokoll

17.-18.november: innkalling protokoll

2010

8.februar: innkalling - protokoll

19.oktober: innkalling - protokoll

19.november: innkalling - protokoll