print logo

Forbedringer og nye fag

For å forbedre karaktergjennomsnittet ditt kan du ta fag i videregående opplæring på nytt. Du kan også ta nye fag.

Har du spørsmål om hvordan du dokumentere nye fag og forbedringer, må du kontakte den videregående skolen din. 

Forbedring av karakterer

Fag du ønsker å forbedre karakteren din i, kan du ta som privatist. Du kan forbedre så mange fag du selv ønsker.

Hvilke fag fra tidligere utdanningstrukturer kan du forbedre? 

Det er Utdanningsdirektoratet (Udir) som avgjør hvilke fag i Kunnskapsløftet som tilsvarer fag i tidligere utdanningsstrukturer. Du må ta opp igjen det samme faget, og du kan ikke bytte ut faget med et nytt fag. Hvis du tok utdanningen din i Reform 94 eller tidligere, kan du forbedre karakterene ved å ta tilsvarende fag i Kunnskapsløftet. I listene under finner du de vanligste fagene du kan forbedre. 

Fag tatt i Reform 94 som kan forbedres med fag i Kunnskapsløftet

Fag tatt i tradisjonell- og endret struktur som kan forbedres i Kunnskapsløftet

Fag tatt i tradisjonelt linjedelt gymnas (examen artium) som kan forbedres i Kunnskapsløftet

Ønsker du å bytte ut fag på vitnemålet ditt?

Ønsker du å bytte ut ett eller flere fag på vitnemålet ditt med nye fag, er det Utdanningsdirektoratet (Udir) som avgjør hva du kan bytte ut. Den videregående skolen din må i så fall utstede et nytt vitnemål til deg etter Kunnskapsløftet. Nye fag som ikke gir språk- og realfagspoeng, må føres på et nytt vitnemål for at de kan regnes med.

Hvordan dokumenterer du forbedringer og nye fag?

Forbedringer av karakterer og nye fag må du dokumentere med vitnemål og/eller kompetansebevis.

Alle spørsmål om hvordan nye fag og nye karakterer føres på vitnemål eller kompetansebevis, må du rette til den videregående skolen din.

Hvordan regner vi karakterer fra flere vitnemål?

Har du flere vitnemål med nye fag eller forbedrede karakterer, bruker vi det vitnemålet som gir deg best mulig poengsum.

Hvordan regner vi inn nye fag og forbedringer fra kompetansebevis?

Karakterene du har fått i fagene som gir språk- eller realfagspoeng, regnes inn i gjennomsnittskarakteren din.

Når du har forbedret karakteren i et fag, som du dokumenterer med et kompetansebevis, vil den opprinnelige standpunktkarakteren og eksamenskarakteren i faget ikke tas med i poengberegningen, men bli erstattet med den nye eksamenskarakteren (eventuelt ny standpunktkarakter). Du blir poengberegnet slik at du får høyest mulig poengsum. Får du lavere karakter enn du hadde i utgangspunktet, vil den opprinnelige karakteren tas med i poengberegningen.

Hvis du har tatt språk- og realfag i tillegg som ikke er et spesielt opptakskrav, blir de bare regnet med dersom det gir deg en bedre poengsum. Dersom fagene du har tatt i tillegg er spesielle opptakskrav til studiene du har søkt, blir de alltid regnet inn i gjennomsnittet. Hvis du har søkt studier både med og uten spesielle opptakskrav, kan du derfor få to ulike poengsummer.

Publisert 28. nov. 2013 11:04 - Sist endret 26. jan. 2017 10:55