Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning

Opptakskravet til grunnskolelærer og 5-årig lektorutdanning er minst 35 skolepoeng og et gjennomsnitt på minimum karakteren 3 i norsk (393 timer) og 4 i matematikk (224 timer). 

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Tilbud om forkurs i matematikk

Hvis du har gjennomsnittskarakter 3 i matematikk (224 timer) og dekker de andre kravene, kan du delta på forkurs.

Det vil si at hvis du har

  • gjennomsnittskarakter mellom 3,00 og 3,99 i matematikk (224 timer) 
  • gjennomsnittskarakter 3,00 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • minst 35 skolepoeng

får du tilbud om forkurs for å dekke kravet om minst karakteren 4 i matematikk.

Resultatet av forkurset teller ikke med i poengberegningen av søknaden din, og gir ikke uttelling hvis du søker andre studier.

Forkurset starter 2. juli og prøvedag er mandag 30. juli.

Du kan lese mer om forkurset og prøven på nettsiden om forkurs i matematikk for lærerutdanningene.

Fyller du opptakskravene til forkurset?

Her kan du beregne skolepoeng

Du kan kontakte universitetet eller høgskolen som skal behandle søknaden din hvis du har spørsmål. Kontaktinformasjonen finner du i søknaden din.

Slik melder du deg på forkurset

Du må søke opptak til høyere utdanning innen fristen 15. april. Du må selv melde deg på forkurset og påmeldingsfristen er 28. juni. Du kan ta forkurset ved hvilket som helst av lærestedene som tilbyr forkurset, uavhengig av hvor du har søkt lærerutdanning.

Oversikt over læresteder som tilbyr forkurs samt sted for gjennomføring

Det teologiske menighetsfakultetet - Oslo

Høgskolen i Innlandet - Hamar

Høgskolen i Oslo og Akershus - Oslo

Høgskolen i Sørøst-Norge - Notodden

Høgskolen i Sørøst-Norge - Porsgrunn (prøvested Notodden) 

Høgskolen i Sørøst-Norge - Vestfold

Høgskolen i Sørøst-Norge - Drammen (prøvested Vestfold)

Høgskulen på Vestlandet - Bergen

Høgskulen på Vestlandet - Sogndal

Høgskulen på Vestlandet - Stord

Høgskulen i Volda - Volda

Høgskolen i Østfold - Halden

NLA Høgskolen - Bergen

Nord Universitetet - Bodø

Nord Universitetet - Levanger 

Nord Universitetet - Nesna

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - Trondheim

UiT Norges arktiske universitet - Tromsø

UiT Norges arktiske universitet - Alta

Universitetet i Agder - Kristiansand

Universitetet i Bergen - Bergen

Universitetet i Oslo - Oslo

Universitetet i Stavanger - Stavanger

Hva skjer videre

Du får svar på søknaden om studieplass 20. juli. Du konkurrerer om studieplass på vanlig måte, og innenfor den kvoten du er kvalifisert for.

Hvis karakterkravet i matematikk er det eneste du mangler for å bli kvalifisert og du har nok poeng til å komme inn på det studiet du har søkt, får du betinget tilbud om studieplass. Hvis du består forkurset beholder du studieplassen. Hvis du ikke består forkurset, mister du studieplassen. 

Hvis du ikke består forkurset og har søkt andre studier, får du tilbud om studieplass på det høyest prioriterte studieønsket som du er kvalifisert for og har nok poeng til å komme inn på.

 

 

Publisert 20. des. 2016 10:40 - Sist endret 5. feb. 2018 09:52