Betinget opptak

Hvis du på grunn av spesielle omstendigheter ikke får tatt eksamen i videregående skole i vårsemesteret, kan du søke om betinget opptak.

Du kan få betinget opptak hvis du tar ny eksamen i faget i løpet av høstsemesteret. Spesielle omstendigheter kan være sykdom, ulykke eller andre tilfeller der det vil være en belastning å gå opp til eksamen.

Hvem kan søke betinget opptak?

  • Du har standpunktkarakteren 2 eller bedre i faget, og du ikke har vært oppe til eksamen i faget tidligere, verken som elev eller privatist.
  • Du har fått gyldig frafall til eksamen av skolen.
  • Du er elev på videregående skole. Ordningen gjelder ikke privatister.
  • Faget eller fagene du ikke fikk tatt eksamen i, har utsatt eksamen i høstsemesteret.

Du må oppfylle alle betingelsene.

Hvordan søker du betinget opptak?

Hvis du blir syk til eksamen, må du laste opp kompetansebevis. Du må også sende en bekreftelse fra skolen om gyldig frafall i posten til din saksbehandler. Siste frist for å gjøre dette er 1. juli.

Hva skjer videre?

Saksbehandler vurderer om du oppfyller vilkårene for å få betinget opptak. Hvis du får betinget opptak, blir søknaden din poengberegnet på grunnlag av karakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du får betinget opptak, men ikke tar eksamen innen den fastsatte fristen, mister du studieplassen. Hvis du tar eksamen i studiet, blir ikke denne regnet som bestått før vilkårene for opptak er oppfylt.

Publisert 15. jan. 2013 15:30 - Sist endret 30. juni 2016 17:14