print logo

Ledige studieplasser

Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser.

Når hovedopptaket er ferdig er det hvert år noen ledige studieplasser på de ulike universitetene og høgskolene. Alle kan søke på de ledige studieplassene fra og med 20. juli. Det er bare studier der det fortsatt er ledige plasser det er mulig å søke på.

Når kan du søke på ledige studieplasser?

19. juli offentliggjøres de ledige studieplassene. Da har du én dag på deg til å se om det er noen ledige studieplasser du ønsker å søke på. Har du ikke søkt tidligere i år kan du også registrere deg som søker denne datoen.

Fra 20. juli kl. 09.00 kan du søke på ledige studieplasser. Det er løpende opptak til de ledige plassene. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra dette tidspunktet. Hvis det er flere søkere enn ledige studieplasser, vil ikke alle få tilbud om studieplass.

Listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag kl. 09.00, og det kan komme nye studier på lista også etter 19. juli.

Hvordan søker du på ledige studieplasser?

For å søke på en ledig studieplass må du

  • Dekke opptakskravene
  • Ha riktig dokumentasjon klar til innsending
  • Kunne logge deg inn via ID-porten

Du kan søke inntil 10 ledige studieplasser og du kan få tilbud på alle 10. Du kan bare takke ja til ett tilbud.

Mister du studieplassen dersom du søker ledige studieplasser?

Du mister ikke tilbudet fra hovedopptaket selv om du søker ledige studieplasser, men det er viktig at du passer på to ting når du søker:

  • Hvis du svarer ja på et nytt studietilbud mister du tilbudet du allerede har fått.
  • Får du et nytt tilbud etter suppleringsopptaket eller senere, må du aktivt takke ja til en eventuell ventelisteplass på nytt. Dette må du gjøre selv om du ikke ønsker å takke ja til tilbudet du har fått om ledige studieplasser.

Får du et tilbud om en ledig studieplass kan du fortsatt beholde ventelisteplassen din, men da må du aktivt takke ja til ventelisteplass på nytt. Dette må du gjøre selv om du ikke ønsker å takke ja til tilbudet du har fått om ledig studieplass.

Publisert 14. jan. 2013 15:16 - Sist endret 6. jan. 2015 16:39