print logo

Ledige studieplasser

Etter hovedopptaket kan du søke på ledige studieplasser.

Når hovedopptaket er ferdig er det hvert år noen ledige studieplasser på de ulike universitetene og høgskolene. Alle kan søke på disse ledige studieplassene fra og med 20. juli. Det er bare studium som ikke er fylt opp det er mulig å søke på.

Universitetene og høgskolene legger ut alle sine ledige studium den 19. juli. Da har du har én dag på deg til å se om det er ledige studieplasser du ønsker å søke på. Du kan også registrere deg som søker denne dagen hvis du ikke har søkt tidligere i år. Listen over ledige studieplasser blir oppdatert hver dag klokken 09.00, og det kan komme nye studier på lista også etter 19. juli. For å søke må du dekke opptakskravene til den ledige studieplassen.

For de ledige studiene er det løpende opptak. Det vil si at du må søke så raskt som mulig fra og med 20. juli. Hvis det er flere søkere enn det er ledige studieplasser vil ikke alle få tilbud om studieplass.

Hvordan søker du på en ledig studieplass?

For å søke på en ledig studieplass må du

  • dekke opptakskravene
  • ha riktig dokumentasjon klar til innsending
  • ha MinID i orden

Du kan søke i alt 10 ledige studieplasser, og det er mulig at du får tilbud om alle 10. Hvis du får flere tilbud kan du bare takke «ja» til ett av dem. Du kan bli bedt om å sende inn dokumentasjonen din til alle lærestedene du søker.

Hvis du har søkt i hovedopptaket er det viktig at du passer på to ting når du søker på en ledig studieplass:

  • Hvis du svarer ja på et nytt studietilbud mister du eventuelle tidligere tilbud du har fått.
  • Får du et nytt tilbud etter suppleringsopptaket 29.juli eller senere, må du aktivt takke ja til en eventuell ventelisteplass på nytt. Dette må du gjøre selv om du ikke ønsker å takke ja til tilbudet du har fått fra ledige studieplasser.
     

Det er veldig korte svarfrister i opptaket til de ledige studieplassene.

Publisert 14. jan. 2013 15:16 - Sist endret 14. okt. 2013 12:37