print logo

Kva må du gjere medan søknaden din blir behandla?

Viss noko manglar i søknaden din, vil du få melding på e-post.

Lærestadane behandlar søknadar frå mars og heilt fram til opptaket. Viss du har lasta opp dokumentasjon, og det manglar noko i søknaden din, vil saksbehandlaren din sende deg ein e-post. Du bør derfor sjekke e-posten din - sjølv om du er på ferie.

Viss du har elektronisk vitnemål og søkjer opptak til studium med spesielle opptakskrav, vil du sjå i søknaden din om du er kvalifisert eller om du må laste opp meir dokumentasjon. Du vil ikkje få e-post om manglar du har fått melding om i søknaden.  

Ettersom saksbehandlarane har mange søknadar å behandle, kan ein slik e-post kome ganske seint. Det er dessutan korte fristar for å sende inn ny dokumentasjon.
Publisert 18. jan. 2013 11:17 - Sist endra 3. mars 2017 18:30