print logo

Tidlig opptak

Du kan få svar på søknaden allerede rundt 20. mai.

Hvordan søker du tidlig opptak?

Du må søke innen 1. mars og krysse av for tidlig opptak i søknaden.

Hvem kan søke tidlig opptak?

For å søke tidlig opptak må du dokumentere minst én av følgende grunner:

A

Du er i jobb og har oppsigelsestid eller må søke permisjon. Dette dokumenterer du med en attest fra arbeidsgiver om oppsigelsestid eller permisjon, eller arbeidskontrakt og siste måneds lønnsslipp.

B

Du er selvstendig næringsdrivende og skal avvikle virksomheten i forbindelse med studier. Dette dokumenterer du med en attest fra Skatteetaten eller foretaksregister om selvstendig næringsvirksomhet.

C

Du må flytte med familie på grunn av jobb, barnehageplass eller skolebytte. Dette dokumenterer du med en bostedsattest fra Skatteetaten for deg og barna, eller deg og ektefelle/samboer.

D

Du har behov for særskilt tilrettelegging på studiestedet. Dette dokumenterer du med en attest fra sakkyndig, for eksempel lege. Hør først med lærestedet om det allerede er tilrettelagt for dine behov.

E

Du må søke oppholdstillatelse for å studere. Dette dokumenterer du med en kopi av oppholdskort eller relevante sider i passet. Dette gjelder kun søkere med midlertidig oppholdstillatelse eller søkere som ikke har oppholdstillatelse i Norge. Dette gjelder ikke for søkere fra EU/EØS-land.

 

Skal du søke tidlig opptak må du være kvalifisert til studiet når du søker. På grunn av kort behandlingstid må all dokumentasjon sendes med følgeskjemaet innen 20. mars. Det er derfor ikke mulig å få tidlig opptak hvis du skal ta fag, kurs eller språktester våren 2015.

For å få tidlig opptak må du ha en poengsum som ville vært i øvre halvdel blant søkerne som ble tatt opp til studiet i fjor.

Studier med opptaksprøve har ikke tidlig opptak.

Når får du svar på om du har fått tidlig opptak?

Svaret får du i søknaden rundt 20. mai. Hvis du ikke får tidlig opptak får du svar i hovedopptaket 20. juli.

Hvis du får tidlig opptak på et lavere prioritert studieønske, og ikke lenger er interessert i opptak til høyere prioriteter, må du omprioritere studieønskene innen 1. juli slik at den studieplassen du har fått blir førsteprioriteten din.

Du må svare innen 26. juli om du tar imot plassen.

Publisert 16. jan. 2013 19:16 - Sist endret 26. jan. 2015 09:40