print logo

29. juli

Suppleringsopptak

Søkjarar som får nytt tilbod, er blitt studiekvalifiserte, eller har fått endra poengsum etter hovudopptaket, vil få svar i det nasjonale suppleringsopptaket. Søkere vil få e-post når svaret er klart. Svaret registrerer du i søknaden din.

Viss du får eit nytt tilbod, mistar du automatisk den tidlegare tildelte studieplassen.

Svarfrist er 03. august.

Publisert 16. jan. 2013 16:20 - Sist endra 29. juli 2016 23:55