29. juli

Suppleringsopptak. Det er berre nokre søkjarar som får svar i suppleringsopptaket.

Suppleringsopptaket er ferdigkøyrt.

Merk at det berre er søkjarar som får nytt tilbod eller som har blitt studiekvalifiserte etter hovudopptaket, som får svar i det nasjonale suppleringsopptaket. Søkjarar som får eit nytt tilbod eller blir studiekvalifiserte etter hovudopptaket vil få e-post når svaret er klart. Svaret registrerer du i søknaden din.

Viss du får eit nytt tilbod, mistar du automatisk den tidlegare tildelte studieplassen.

Dersom du ikkje har fått eit nytt tilbod i suppleringsopptaket etter venteliste, kan du framleis stå på venteliste til eventuelle etterfyllingsopptak.

 

Publisert 16. jan. 2013 16:20 - Sist endra 29. juli 2017 15:42