print logo

Utdanning fra utlandet

Har du utdanning fra et annet land og ønsker å søke høyere utdanning i Norge? For å få studieplass må du ha:

1

Generell studiekompetanse

Du må ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge. Se hva slags utdanning som dekker kravet ved å velge et av landene under. Finner du ikke landet ditt? Sjekk GSU-listen eller spør oss.

2

Dekket krav til norsk og engelsk

Når du søker må du dokumentere at du har tilstrekkelige kunnskaper i norsk og engelsk.

3

Riktig dokumentasjon

Du må kunne dokumentere utdanning og språkkrav. Hva slags dokumentasjon vi krever er spesifisert under hvert enkelt land. Når du søker gjennom Samordna opptak, må du dokumentere at du er kvalifisert for de studiene du søker opptak til.

Du er selv ansvarlig for å laste opp riktig dokumentasjon. 

 

Spørsmål?

Kontakt Samordna opptak
Telefon 21 49 56 09
E-post: sokerinfo@samordnaopptak.no

Søk opptak

Har du utdanning fra utlandet må du søke før 1. mars. Har du utdanning fra et nordisk land eller IB er søknadsfristen 15. april. Søknaden åpner 1. februar.

Søkere som er flyktninger

Hvis du har flyktet fra hjemlandet ditt og derfor ikke kan dokumentere utdanning eller arbeidserfaring, kan du fylle ut et skjema med opplysninger om dette.

IB eller EB

Har du gått på IB (International baccalaureate) eller EB (European baccalaureate)?

Se hva som er kravet for deg som har IB eller for deg som har EB.

Internasjonal amerikansk skole

Har du gått på en internasjonal amerikansk skole, gjelder det samme som for de som har tatt High School i USA.

Forhåndsvurdering

Hvis du ikke finner ut om du oppfyller opptakskravene etter å ha lest på nettsidene for ditt land, kan du be om en forhåndsvurdering av den utenlandske utdanningen din.

Oppdatering av omregningstabeller

Omregningstabellene blir oppdatert hvert år 15. desember og 15. mars.

Hvis det er endringer som gjør at søkere kommer dårligere ut i poengberegningen enn tidligere, blir dette oppdatert 15. desember.