Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått". Har du tatt testen før 2009, må du ha minst 450 poeng.

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

  • norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Har du engelsk fra videregående skole?

  • Kravet til engelsk er dekket når du har har faget engelsk fra high school/secondary school i Canada.

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 24. jan. 2013 15:42 - Sist endret 24. feb. 2017 10:21