Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter i Danmark, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole. Studiekompetansefagene tilsvarer 1 skoleår (840 timer), men du kan også ta fagene som privatist.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

I tabellen nedenfor ser du hvordan  de norske studiekompetansefagene kan dekkes med fag fra Danmark.

Fagene må være bestått med karakteren 2 eller bedre i 2-12- skalaen eller karakteren 6 eller bedre i 6-13 skalaen for å bli godkjent.

Studiekompetansefagene Fag i Danmark
 Norsk 393 timer  Dansk niveau A
 Historie 140 timer

 Historie niveau A eller niveau B

 

 Samfunnsfag 84 timer

 Samfundsfag niveau C eller

 Kultur- og samfundsfaggruppe fra HF

 Engelsk 140 timer  Engelsk niveau C
 Matematikk 224 timer  Matematikk niveau C
 Naturfag 140 timer

 Naturfag niveau C eller
 2 av fagene fysikk, kemi, biologi eller

 Naturvidenskabelig faggruppe fra HF

Samfunnsfag 84 timer + historie 140 timer

Samfundsfag niveau B eller

Kultur- og samfundsfaggruppe fra HF

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning, må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 30. okt. 2017 11:36