print logo

Danmark - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

 • Studentereksamen eller

 • Højere forberedelseseksamen eller

 • Højere handelseksamen eller

 • Højere teknisk eksamen

Fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13. Du har studiekompetanse selv om ikke alle fagene nevnt under står på vitnemålet ditt.

Det gjelder fagene:

 • dansk A, skriftlig
 • dansk A, muntlig
 • engelsk C, B eller A 
 • historie B eller A
 • samfundsfag C eller
 • kultur- og samfundsfaggruppe fra HF
 • matematik C, B eller A
 • naturfag C eller 2 av fagene fysikk, kjemi, biologi eller
 • naturvidenskabelig faggruppe fra HF

Hvis du har både skriftlig og muntlig karakter i engelsk, må begge være bestått.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Hvis du har bestått dansk på niveau A, dekker du kravet til norsk.

Engelsk er dekket hvis du har bestått faget engelsk på minst C nivå i videregående skole.

 

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 2. nov. 2017 16:13