print logo

Danmark - opptakskrav

For å studere i Norge må du ha generell studiekompetanse.

Har du generell studiekompetanse?

Du har generell studiekompetanse når du har:

1

Fullført videregående skole

  • Studentereksamen eller

  • Højere forberedelseseksamen eller

  • Højere handelseksamen eller

  • Højere teknisk eksamen

Fagene som tilsvarer de norske studiekompetansefagene må være bestått med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13.

Det gjelder fagene:

  • dansk A
  • engelsk skriftlig og muntlig C 
  • historie B
  • samfundsfag C eller kultur- og samfundsfaggruppe fra HF
  • matematik C
  • naturfag C eller 2 av fagene fysikk, kjemi, biologi eller naturvidenskabelig faggruppe fra HF

Fagene er godkjent hvis du har bestått dem på høyere nivå enn det som er nevnt over.

Du har studiekompetanse hvis du har bestått din videregående utdanning, selv om ikke alle fagene nevnt over var obligatorisk på linjen du gikk på.

2

Dokumenterte kunnskaper i norsk og engelsk

Hvis du har bestått dansk på niveau A, dekker du kravet til norsk.

Engelsk er dekket hvis du har bestått faget engelsk på minst C nivå i videregående skole.

 

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 30. aug. 2017 13:05