Danmark - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Danmark.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

Matematik B

Matematikk R1 + R2

Matematik A

Fysikk 1

Fysik B

Fysikk 1 + fysikk 2

Fysik A

Kjemi 1

Kemi B

Kjemi kjemi1 + kjemi 2

Kemi A

Biologi 1

Biologi B

Biologi 1 + biologi 2

Biologi A

Informasjonsteknologi 1

Teknologi B

Informasjonsteknologi 1 + Informasjonsteknologi 2

Teknologi A

Fagene må være bestått med karakteren 2 eller bedre i ÷ 3-12- skalaen og
6 eller bedre i 00-13 skalaen for å gi poeng.

Hvis du har studentereksamen fra før 1994, vil lærestedet vurdere om du dekker spesielle opptakskrav.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.
 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematik C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik C med karakteren 8 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik B med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik B med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik A med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik A med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13

Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).

Hvis du har karakteren 4 i matematik C i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 7 i matematik C i karakterskalaen 00-13, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematik C med karakteren 4 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik B med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik B med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik A med karakteren 02 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • Matematik A med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13

Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet til norsk er dekket hvis du har:
 • karakteren 4,0 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen ÷3-12 (du må ha karakteren 4,0 i gjennomsnitt av skriftlig, muntlig, årskarakter og prøvekarakter) eller
 • karakteren 7,0 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig  i karakterskalaen 00-13 (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av skriftlig, muntlig, årskarakter og prøvekarakter)

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha matematik A med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen ÷3-12 eller karakteren 8 eller bedre i karakterskalaen 00-13. Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet til norsk er dekket hvis du har:

 • karakteren 4,0 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • karakteren 7,0 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen 00-13
  Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).
 • Du dekker også karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalistikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. du dekker kravet i norsk hvis du har:

 • karakteren 7 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen ÷3-12 eller
 • karakteren 8 eller bedre i dansk A, skriftlig og muntlig i karakterskalaen 00-13
  Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).
 • Du dekker også karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 2 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 4 i norsk.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Engelsk C 

7 i ÷ 3-12 skalaen eller
8 i 00-13 skalaen

Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).

Engelsk B eller A

02 i ÷ 3-12 skalaen eller
6 i 00-13 skalaen

Karakteren regnes på grunnlag av gjennomsnittet av alle delkarakterene (skriftlig, muntlig, årskarakter, prøvekarakter).

TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 25. jan. 2013 14:23 - Sist endret 2. nov. 2017 16:09