Hvordan oppnå generell studiekompetanse i Norge

Er du over 23 år?

Hvis du er 23 år eller eldre, kan du få generell studiekompetanse i Norge på grunnlag av 23/5-regelen.

Har du fullført en utdanning som ikke gir generell studiekompetanse?

Har du en videregående utdanning som ikke gir generell adgang til universiteter i England, Wales eller Nord-Irland, for eksempel BTEC, må du ta studiekompetansefagene i norsk videregående skole.

Studiekompetansefagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)
Studiekompetansefagene Fag i England, Nord-Irland, Wales
Norsk 393 timer

Er ikke godkjent

Historie 140 timer

Er ikke godkjent

Samfunnsfag 84 timer

Er ikke godkjent

Engelsk 140 timer Er godkjent hvis du har faget engelsk fra GCSE, AS eller A-level
Matematikk 224 timer Er godkjent hvis du har matematikk på GCSE, AS eller A-level
Naturfag 140 timer

Er godkjent hvis du har to av fagene kjemi, fysikk eller biologi på GCSE, AS eller A-Level eller
science på GCSE, AS eller A-Level

I en 23/5-poengberegning, regnes karakterene i GCSE om etter følgende tabell:

England, Wales og Nord-Irland Norge
A*  6.00
A  5,60
B 4,85
C 3,95
D 3,05
E 2,40
F 2,10
G 2,00

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no

Hvis du bare har 1 A-level kan du ta 4 programfag på 140 timer (til sammen 560 timer) for å få generell studiekompetanse.

Hvis du har 2 A-levels kan du ta 2 programfag på 140 timer (til sammen 280 timer) for å få generell studiekompetanse.
Programfagene må være fra program for studiespesialisering og kan være fra bare Vg2 eller fra Vg2 og Vg3.

Faget norsk på Vg3 (393 timer) i videregående skole  kan erstatte 2 programfag. Dersom du har bestått 2 A-levels og tar norsk i Vg3, vil du ha generell studiekompetanse. 

Fra og med 2017/2018

Hvis du mangler 1 A-Level, må du ta faget norsk (393 timer) i norsk videregående skole for å få generell studiekompetanse.

Hvis du mangler 2 A-Levels, må du ta faget norsk (393 timer) i norsk videregående skole + 2 programfag (140+140 timer) for å få generell studiekompetanse. Programfagene må være fra program for studiespesialisering og kan være fra bare Vg2 eller fra Vg2 og Vg3.

Har du ikke fullført videregående skole?

Hvis du ikke har fullført videregående utdanning må du fullføre videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig at noen av fagene du har tatt tidligere kan føres inn på et norsk vitnemål, men det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få godkjent.

 

Publisert 24. jan. 2013 17:26 - Sist endret 16. feb. 2017 11:21