Færøyene - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole på Færøyene.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

matematikk B

Matematikk R2

matematikk A

Fysikk 1

fysikk nivå B

Fysikk 2

fysikk A

Kjemi 1

kjemi B

Kjemi 2

kjemi A

Biologi 1

biologi B

 Biologi 2

biologi A

Informasjons-
teknologi 1

kommunikasjonsteknologi B

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke lærerutdanning må du dekke følgende krav

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematik niveau C med karakteren 8 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik niveau B med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13 eller
 • Matematik niveau A med karakteren 6 eller bedre i karakterskalaen 00-13

Hvis du har karakteren 7 i matematik C i karakterskalaen 00-13, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • Matematik niveau C med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13
 • Matematik niveau B med karakteren 2 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13
 • Matematik niveau A med karakteren 2 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13
   
 • Karakterkrav i norsk. Du dekker karakterkravet i norsk hvis du har:
 • Dansk niveau A med karakteren 7 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13 (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller 
 • Dansk niveau A med karakteren 4 eller bedre i karakterskalaen ÷3 - 12 (du må ha karakteren 4,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter)

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha matematikk A med karakteren 8 (karakterskalaen 00-13) eller bedre.

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Dansk på niveau A

7 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13 (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller 

4 eller bedre i karakterskalaen ÷3 – 12 (du må ha karakteren 4,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter)

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalistikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

Du dekker også karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Dansk på niveau A

8 eller bedre i karakterskalaen 00 - 13 (du må ha karakteren 8,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller

7 eller bedre i karakterskalaen ÷3 – 12 (du må ha karakteren 7,0 i gjennomsnitt av årskarakter og prøvekarakter) eller

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 2 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 4 i norsk.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Engelsk på C-niveau på studentsprógv

Engelsk på B eller A-niveau på studentsprógv

 

8 eller bedre i karakterskalaen 00-13 (8,0 i gjennomsnitt av skriftlig og muntlig)

7 eller bedre i karakterskalaen ÷3 -12 (7,0 i gjennomsnitt av skriftlig og muntlig)

TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 28. jan. 2013 09:01 - Sist endret 29. nov. 2017 20:50