Filippinene - hva må du laste opp?

Du må sende inn og laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Filippinene, må laste opp:

  • Videregående skole (High School Diploma)
  • Diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • Dokumentasjon på kunnskaper i norsk
  • Dokumentasjon på kunnskaper i engelsk

I tillegg skal følgende dokumenter sendes i posten:

  • Official transcript for universitetsutdanningen

Official transcript

Du må dokumentere høyere utdanning med official transcript. Official transcript skal sendes i forseglet konvolutt fra lærestedet du gikk på. Hvis konvolutten er åpnet, er dokumentet ugyldig. Unofficial transcripts er ikke gyldige. Originaler blir ikke returnert. Karakterutskrifter som er skrevet ut fra nettet er ikke godkjent.

Du trenger bare å sende inn official transcript én gang hvis du søker gjennom Samordna opptak. Sendte du inn official transcript da du søkte i 2015, eller senere, er det tilstrekkelig å sende inn egne kopier av dokumentasjonen hvis du skal søke på nytt. Du må merke kopien med hvilket år du sendte inn official transcript.

Her finner du "official transcript request"  fra Samordna opptak.

Official transcripts skal sendes til:
Samordna opptak
Postboks 1175 Blindern
0318 Oslo
NORWAY

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Engelsktester

Engelsk ved filippinsk universitet

Du må dokumentere engelsk med en skriftlig bekreftelse fra universitetet at du har en full universitetsgrad, der engelsk har vært undervisningsspråket.

Engelsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere engelsk (140 timer) med kompetansebevis.

TOEFL

Du må dokumentere TOEFL ved å gi saksbehandleren din elektronisk tilgang til testresultatene. Dette gjør du ved å oppgi din saksbehandlers DI Code når du melder deg opp til testen. Samordna opptaks DI Code er 5166. Har du en annen saksbehandler enn Samordna opptak, må du gi dette lærestedet tilgang til å se resultatene dine.

Når du har gitt saksbehandler tilgang til TOEFL elektronisk, må du laste opp en kopi av testbeviset ditt i søknaden din. Hvis du ikke har fått testbeviset ennå, kan du laste opp et brev der du skriver at du har gitt saksbehandler tilgang elektronisk.

IELTS

Du må dokumentere IELTS med Test Report Form. Testen må kunne verifiseres.

Cambridge ESOL Examinations

Du må dokumentere Cambridge ESOL Examinations med testbevis. Du må også laste opp ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

Universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

Du må dokumentere en grad i engelsk språk eller engelsk litteratur med karakterutskrift og diplom fra universitetet.

Ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land

Du må dokumentere ett års studier (tilsvarende 60 studiepoeng/ECTS) i et engelskspråklig land med karakterutskrift fra universitetet.

Oversettelser

Du må laste opp dokumentasjonen både på originalspråket og oversatt til norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk. Dokumentene må være oversatt av en statsautorisert translatør eller et oversettelsesbyrå.

Publisert 12. jan. 2013 12:25 - Sist endret 18. okt. 2016 11:12