print logo

Veiledning til generell studiekompetanse

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må ha generell studiekompetanse.