print logo

Usikker på om du har generell studiekompetanse?

Du finner informasjon om hva som gir generell studiekompetanse på våre landsider.  

Du trenger ikke forhåndsvurdering

Du trenger ikke en forhåndsvurdering fra Samordna opptak for å søke om opptak, eller for å melde deg opp til fag i videregående opplæring.

Forhåndsvurdering er et tilbud hvis du ikke finner ut om du har generell studiekompetanse etter å ha undersøkt nettsidene for det landet du har utdanning fra.

Forhåndsvurdering gjelder bare deg som har utdanning fra land utenfor Norden.

Finner du ikke svaret på nettsidene?

Hvis du vil ha utdanningen din vurdert, kan du be om en forhåndsvurdering. Dette gjør du ved å sende inn skjema for vurdering og utdanningsdokumentene dine i ordinær post. Vi vurderer ikke dokumentasjon sendt inn på e-post. 

Har du generelle spørsmål om informasjon på nettsidene, ta kontakt på sokerinfo@samordnaopptak.no

Hva må du sende inn for å få vurdert utdanningen din?

Du må sende inn:

Alle dokumenter må være oversatt til norsk eller engelsk av en oversetter eller tolk ansatt ved en tolketjeneste eller et oversettelsesbyrå. Kopi av originaldokumentene må alltid legges ved.

Du kan bli bedt om å sende inn originaldokumenter, for eksempel hvis kopiene er uklare.

Saksbehandlingstid

Sakshandlingstiden for forhåndsvurdering kan være lang. Du vil ikke få svar på en forhåndsvurdering i perioden 1. mars til 1. september, da vi jobber med opptaket til universiteter og høgskoler.

Publisert 15. jan. 2013 14:32 - Sist endret 25. jan. 2017 14:33