IB - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har IB-utdanning må laste opp:

  • IB diploma og karakterutskrift / IB Diploma Programme Result eller
  • IB certificate eller Diploma Programme Course Results hvis du ikke har oppnådd diplom
  • diplom fra universitetet hvis du har fullført en grad
  • karakterutskrift fra universitetet
  • kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • dokumentasjon på kunnskaper i norsk hvis du ikke har hatt faget Norwegian på IB

Er du avgangselev i år?

Hvis du er avgangselev i år, vil du ikke rekke å laste opp diplomet ditt innen innsendings-fristen 1. juli. Du må derfor gi lærestedene som skal saksbehandle søknaden din tillatelse til å se resultatene dine elektronisk. For å gi denne tillatelsen, må du fylle ut det elektroniske skjemaet "Request for Results Service" sammen med IB-koordinatoren din før 1. mai og føre opp det eller de lærestedene som skal behandle søknaden din. Hvilket lærested dette er, vil du finne i nettsøknaden din etter at søknadsfristen har gått ut. Det er normalt lærestedet du har på 1. plass på søknaden.

Fullførte du IB i fjor?

Hvis du fullførte IB i fjor eller tidligere, skal du laste opp ditt IB-diplom eller IB-certificate / Diploma Programme Course Results.

Slik dokumenterer du norsk- og engelskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Avsluttende prøve i norsk fra Vox

Du må dokumentere norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med prøvebevis fra Vox som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene. Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidat-nummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 24. jan. 2013 10:39 - Sist endret 22. mars 2017 12:32