Island - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole på Island.
Hvis du har stúdentspróf i ny utdanningsreform, vil det bli vurdert om du  dekker spesielle opptakskrav når du søker opptak.

Spesielle opptakskrav

Godkjente fag fra Island

Matematikk R1

Matematikk 15 einingar

Matematikk R1 og Matematikk R2

Matematikk 21 einingar

Fysikk 1

Fysikk 6 einingar

Fysikk 1 og Fysikk 2

Fysikk 12 einingar

Kjemi 1

Kjemi 6 einingar

Kjemi 1 og Kjemi 2

Kjemi 9 einingar

Biologi 1

Biologi 7 einingar

Biologi 1 og Biologi 2

Biologi 12 einingar

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • 6 einingar i matematikk med karakteren 7,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 9 einingar med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

Hvis du har 6 einingar i matematikk med karakteren 6,0 i gjennomsnitt, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk. Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • 6 einingar i matematikk med karakteren 6,0 i gjennomsnitt av alle modulene eller
 • 9 einingar med karakteren 5,0 i gjennomsnitt av alle modulene

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

Karakterkrav i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet i norsk er dekket hvis du har:

 • minst 6 einingar i dansk, norsk eller svensk med karakteren 6,0 eller bedre. Gjennomsnittet regnes av alle modulene i faget.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha 21 moduler (einingar) i matematikk med gjennomsnittskarakteren 7,0 eller bedre. Gjennomsnittet regnes av de siste 6 modulene (einingane) i faget.

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Minst 6 einigar i dansk, norsk eller svensk 

6,0 i gjennomsnitt av alle modulene i faget eller
gjennomsnitt av årskarakter (árseinkunnir / námseinkunn) og eksamenskarakter (prófseinkunn) hvis du har gått klassesystemet

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalsitikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Minst 6 einigar i dansk, norsk eller svensk  8,0 i gjennomsnitt av alle modulene i faget eller
gjennomsnitt av årskarakter (árseinkunnir / námseinkunn) og eksamenskarakter (prófseinkunn) hvis du har gått klassesystemet
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 2 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 4 i norsk.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskkspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Minst 9 einingar i engelsk  Karakteren 7,0 eller bedre. Gjennomsnittet regnes av alle modulene i faget eller av årskarakter (árseinkunnir / námseinkunn) og eksamenskarakter (prófseinkunn)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 28. jan. 2013 10:44 - Sist endret 27. okt. 2017 13:40