Kamerun franskspråklig - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav

Når du tar nye fag, får du uttelling for dette i den individuelle vurderingen.

Publisert 26. jan. 2013 19:39 - Sist endret 12. okt. 2016 11:37