Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått én av følgende prøver:

 • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

 • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig (Bergenstesten), med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng

 • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

 • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter

 • norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2 på alle fire delprøver

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått alle årene i norskspråklig 9-årig eller 10-årig grunnskole.

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta:

 • norsk skriftlig og muntlig på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

 • har fullført en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

 • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

C

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du:

 • har fullført en universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur

 • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

 • har fullført en engelskspråklig mastergrad 

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon.

Publisert 24. jan. 2013 16:51 - Sist endret 1. mars 2017 13:02