Polen - nye fag i norsk videregående skole

Du kan forbedre gjennomsnittskarakteren din ved å ta fag i norsk videregående skole.

Hvilke fag kan du ta?

Du kan ta fag som gir språk- og realfagspoeng, eller som dekker spesielle opptakskrav.

Innregning av eksamener og nye fag

Formelen vi bruker for å regne inn eksamener

Har du fullført videregående skole i Polen etter 2005, må du regne om eksamenskarakterene dine fra Polen til norske karakterer. Deretter regner du dem inn i gjennomsnittet ditt ved hjelp av formelen under.

Formelen vi bruker for å regne inn eksamenskarakterer:

{[(A x bg) + e1 + e2 + e3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • e1, e2, e3 osv = eksamenskarakterer omregnet til norsk

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Fp = foreløpig karakterpoengsum

 • C = din norskkarakter    

 • 11 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Formelen vi bruker for å regne inn nye fag

Når du tar nye fag, regnes de inn i gjennomsnittet ditt etter utregningsformelen under.

Formelen vi bruker for å regne inn nye fag:

{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Fp

Før vi finner karakterpoengsummen din, må vi regne inn norskkarakteren:

[(Fp + C) : 11] x 10 = Kn

Forklaring til formelen:

 • A = antall karakterer på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen

 • bg = utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk

 • n1, n2, n3 osv = karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag

 • B = totalt antall karakterer (inkludert karakterene i de nye fagene)

 • 10 = en konstant, alltid samme verdi

 • Fp = foreløpig karakterpoengsum

 • C = din norskkarakter       

 • 11 = en konstant, alltid samme verdi

 • Kn = karakterpoengsum etter innregningen av nye fag

Publisert 22. jan. 2013 13:19 - Sist endret 28. feb. 2017 10:39