Polen - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole etter 2005

For å regne ut karakterpoengene dine fra Polen, må du regne om karakterer fra vitnemål og eksamenskarakterer etter de to omregningstabellene under. De nasjonale eksamenene regner du inn ved å bruke formel for nye fag.

Omregning av standpunktkarakterer:

For å bruke omregningstabellen, må de polske karakterene dine regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabellen under.

Karakterskala 1-6 med 2 som laveste beståtte.

Karakter på polsk

Tallverdi

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy

2

Niedostateczny

1

Etter at du har gitt alle karakterene, unntatt oppførselskarakteren din (zachowanie), en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av samtlige karakterer på vitnemålet ditt. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell A.

Tabell A:

Polen Norge Polen Norge
2,00 2,00 4,10 3,89
2,10 2,07 4,20 4,08
2,20 2,17 4,30 4,20
2,30 2,26 4,40 4,30
2,40 2,35 4,50 4,31
2,50 2,45 4,60 4,46
2,60 2,54 4,70 4,60
2,70 2,63 4,80 4,75
2,80 2,73 4,90 4,97
2,90 2,82 5,00 5,07
3,00 2,91 5,10 5,16
3,10 3,01 5,20 5,25
3,20 3,05 5,30 5,35
3,30 3,14 5,40 5,44
3,40 3,23 5,50 5,53
3,50 3,31 5,60 5,63
3,60 3,48 5,70 5,72
3,70 3,55 5,80 5,81
3,80 3,63 5,90 5,91
3,90 3,72 6,00 6,00
4,00 3,79    

Omregning av eksamenskarakterer:

Deretter regner du om prosentkarakterene dine på Swiadectwo Dojrzałości til norske karakterer. Dette gjør du via omregningstabellen under, tabell B. Karakterene fra de nasjonale eksamenene regner du inn i gjennomsnittskarakteren fra tabellen over ved å bruke formel for nye fag. Hver eksamen regnes inn som ett nytt fag.

Karakterskala 0-100 med 30 som laveste beståtte.

Tabell B:

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
30,00 2,00 47,00 3,49 65,00 4,21 83,00 5,07
31,00 2,14 48,00 3,54 66,00 4,25 84,00 5,12
32,00 2,28 49,00 3,58 67,00 4,28 85,00 5,16
33,00 2,42 50,00 3,62 68,00 4,32 86,00 5,20
34,00 2,56 51,00 3,66 69,00 4,35 87,00 5,24
35,00 2,69 52,00 3,71 70,00 4,39 88,00 5,28
36,00 2,83 53,00 3,75 71,00 4,44 89,00 5,32
37,00 2,97 54,00 3,79 72,00 4,49 90,00 5,36
38,00 3,11 55,00 3,83 73,00 4,54 91,00 5,40
39,00 3,15 56,00 3,87 74,00 4,60 92,00 5,44
40,00 3,20 57,00 3,92 75,00 4,65 93,00 5,48
41,00 3,24 58,00 3,96 76,00 4,70 94,00 5,52
42,00 3,28 59,00 4,00 77,00 4,75 95,00 5,60
43,00 3,32 60,00 4,04 78,00 4,80 96,00 5,68
44,00 3,37 61,00 4,07 79,00 4,86 97,00 5,76
45,00 3,41 62,00 4,11 80,00 4,91 98,00 5,84
46,00 3,45 63,00 4,14 81,00 4,96 99,00 5,92
    64,00 4,18 82,00 5,01 100 6,00

Forklaring til omregningstabellen
Omregningstabellen er basert på offisiell statistikk fra Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole i perioden 1991-2004

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen, må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell A:

Tabell A:

Karakterskala 1-6 med 2 som laveste beståtte.

Karakter på polsk

Tallverdi*

Celujaczy

6

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Dopuszczajacy

2

Niedostateczny

1

 

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren, en tallverdi regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell B. Så ganger du tallet med 10.

Tabell B:

Polen Norge Polen Norge Polen Norge Polen Norge
2,00-2,59 2,00 3,67 3,67 4,19 4,21 4,60-4,62 4,79
2,60-2,85 2,80 3,68 3,69 4,20-4,24 4,25 4,63-4,70 4,82
2,86 2,88 3,69 3,71 4,25-4,26 4,28 4,71-4,74 4,85
2,87-2,99 2,96 3,70-3,75 3,75 4,27 4,31 4,75-4,77 4,88
3,00-3,06 3,00 3,76-3,78 3,78 4,28-4,30 4,35 4,78 4,90
3,07-3,14 3,07 3,79 3,82 4,31-4,32 4,39 4,79 4,93
3,15-3,30 3,14 3,80 3,84 4,33-4,38 4,42 4,80 4,96
3,31-3,32 3,19 3,81 3,86 4,39 4,44 4,81 5,00
3,33-3,40 3,23 3,82-3,85 3,88 4,40 4,46 4,82-4,85 5,04
3,41 3,26 3,86-3,88 3,90 4,41-4,42 4,48 4,86-4,87 5,12
3,42-3,43 3,29 3,89-3,91 3,92 4,43 4,52 4,88-4,99 5,16
3,44-3,46 3,36 3,92 3,93 4,44-4,47 4,54 5,00-5,05 5,21
3,47-3,49 3,41 3,93 3,96 4,48-4,49 4,58 5.06-5,09 5,26
3,50-3,51 3,44 3,94-3,99 4,00 4,50-4,52 4,65 5,10-5,11 5,32
3,52 3,48 4,00-4,05 4,04 4,53-4,55 4,69 5,12 5,39
3,53-3,57 3,54 4,06-4,11 4,08 4,56 4,72 5,13-5,25 5,48
3,58-3,59 3,58 4,12 4,15 4,57-4,58 4,74 5,26-5,99 5,60
3,60-3,66 3,63 4,13-4,18 4,19 4,59 4,77 6,00 6,00

Forklaring til omregningstabellen

Omregningstabellen er basert på statistikk fra søkere med utdanning fra Polen som har søkt opptak til høyere utdanning gjennom Samordna opptak.

Poengberegning for deg som har fullført videregående skole før 1991

For å regne ut poengsummen din må du regne ut gjennomsnittet av alle standpunkt og eksamenskarakterene dine på vitnemålet. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Polen først regnes om til en tallverdi. Dette gjør du i tabell A:

Tabell A:

Karakterskala 1-5 med 3 som laveste beståtte.

Karakter på polsk

Tallverdi*

Bardzo dobry

5

Dobry

4

Dostateczny

3

Niedostateczny

2

 

Etter at du har gitt alle standpunkt- og eksamenskarakterene dine, unntatt ordenskarakteren, en tallverdi, regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under, tabell B. Så ganger du tallet med 10.

Tabell B:

Polen Norge Polen Norge
3,00 2,00 4,10 4,20
3,10 2,20 4,20 4,40
3,20 2,40 4,30 4,60
3,30 2,60 4,40 4,80
3,40 2,80 4,50 5,00
3,50 3,00 4,60 5,20
3,60 3,20 4,70 5,40
3,70 3,40 4,80 5,60
3,80 3,60 4,90 5,80
3,90 3,80 5,00 6,00
4,00 4,00    

Forklaring til omregningstabellen
Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Hvert tall i Polen-kolonnen i tabellen over (fra 3,00 til 5,00) dekker desimalene 00 til 09, dvs at karakteren 3,00 omfatter alle gjennomsnitt fra 3,00 til 3,09 osv.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, f.eks. med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

1

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Ikke bestått

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

350-449

-

450-499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

Ikke bestått

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

Ikke bestått

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter Ikke bestått D-E C B - A
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer Ikke bestått 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

-

-

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for polsk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

Realfagspoeng for deg som fullførte videregående skole etter 2005

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk, basic level, poziom podstawowy

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk, basic level, poziom podstawowy

0,5 poeng
Kjemi 1 kjemi, basic level, poziom podstawowy 0,5 poeng
Biologi 1 biologi, basic level, poziom podstawowy 0,5 poeng
Matematikk R1 og R2 matematikk, extended level, poziom rozszerzony 1,5 poeng
Fysikk 1 og fysikk 2 Fysikk, extended level, poziom rozszerzony 1,5 poeng
Kjemi 1 og kjemi 2 Kjemi, extended level, poziom rozszerzony 1,0 poeng
Biologi 1 og biologi 2 Biologi, extended level, poziom rozszerzony 1,0 poeng

Realfagspoeng for deg som fullførte videregående skole før 2005

Allmenn profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1

kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng

 

Matematikk - fysikk profil

Spesielle opptakskrav Er godkjent hvis du har  

Matematikk R1 og Matematikk R2

matematikk

1,5  poeng

Fysikk 1 og Fysikk 2

fysikk

1,5 poeng

Kjemi 1

kjemi

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng

 

Biologi-kjemi profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Matematikk R1

matematikk

0,5 poeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Kjemi 1 og Kjemi 2

kjemi

1,0 poeng

Biologi 1 og Biologi 2

biologi

1,0 poeng

 

Humanistisk profil

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Realfagspoeng

Fysikk 1

fysikk

0,5 poeng

Biologi 1

biologi

0,5 poeng

Språkpoeng

Fag som gir språkpoeng

Godkjente fag fra Polen

Språkpoeng

Fremmedspråk nivå I

3. fremmedspråk, gjelder for deg som har Swiadectwo Dojrzalosci Liceum Ogolnoksztalcacego eller Swiadectwo Ukonczenia Lyceum Ogolnoksztalcacego.

0,5 poeng

Tilleggspoeng

Hvis du har krav på tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Polen betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 3 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 3 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

Publisert 22. jan. 2013 13:19 - Sist endret 27. okt. 2017 13:40