Russland - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har en bestemt karakter, eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Russland.

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har

Matematikk R1

2 av fagene matematikk, algebra og geometri på attestat fra 2005 eller tidligere

Matematikk på attestat fra 2006 eller senere

Fysikk 1

Fysikk, profil, på attestat fra 2006 eller senere

Kjemi 1

Kjemi, profil, på attestat fra 2006 eller senere

Biologi 1

Biologi, profil, på attestat fra 2006 eller senere

Informasjonsteknologi 1

Computer science, profil, på attestat fra 2006 eller senere

Du må dokumentere hvilken profil du har hatt på videregående skole, og hvilke fag du har hatt som profilfag, for at fagene skal kunne dekke spesielle opptakskrav. Dette dokumenterer du med en bekreftelse fra skolen. Du trenger ikke å dokumentere profil for å dekke matematikk R1, hvis du har attestat fra 2006 eller senere. 

Søkere med utdanning fra Gymnas eller Lyceum fra 2005 eller tidligere, kan dekke spesielle opptakskrav i tillegg til matematikk R1. Det vil gjøres en individuell vurdering av hvilke fag som er dekket. Hvilke fag du har fordypning i, og antall timer i fagene, må du dokumentere med en bekreftelse fra skolen.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

Hvis du skal søke på lærerutdanning, må du dekke følgende krav:

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • avsluttet videregående skole etter 2006 og har faget matematikk på din attestat eller
 • avsluttet videregående skole før 2006 og har to av fagene matematikk, algebra eller geometri på din attestat eller
 • avsluttet videregående skole før 2006 og har ett matematikkfag med karakteren 4 eller bedre på din attestat

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om karakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • avsluttet videregående skole etter 2006 og har faget matematikk på din attestat  eller
 • avsluttet videregående skole før 2006 og har to av fagene matematikk, algebra eller geometri på din attestat eller
 • avsluttet videregående skole før 2006 og har ett matematikkfag med karakteren 4 eller bedre på din attestat

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med en av følgende prøver:

  Fag, test eller eksamen Karakter
  Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
  Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
  Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
  Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
  1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre

  Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 i norsk.

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2.

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 3 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 1 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter C eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 3,0 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter C eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 3,0 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 3 norsk.

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalsitikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i norsk med én av følgende prøver:

Fag, test eller eksamen Karakter
Norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i norsk)
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter Bestått med minst 2 delprøve "godt bestått"
Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum 500 eller bedre
Trinn 3 i norsk, bokstavkarakter B eller bedre
Trinn 3 i norsk, tallkarakter 2,4 eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter B eller bedre
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakter 2,4 eller bedre

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox dekker ikke karakterkravet 4 norsk.

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskkspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 18. jan. 2013 11:15 - Sist endret 21. mars 2017 13:49