Oppnå generell studiekompetanse i Norge

Hvis du ikke har fullført minst 1 års høyere utdanning fra Senegal kan du ta fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse. Fagene du må ta tilsvarer 1 skoleår (840 timer). Fagene er:

  • Norsk (393 timer)
  • Engelsk (140 timer)
  • Samfunnsfag (84 timer)
  • Historie (140 timer)
  • Matematikk (224 timer)
  • Naturfag (140 timer)

 

Noen av disse fagene kan være dekket fra din tidligere utdanning. Hvis du har dekket to eller flere av fagene, må du isteden ta ett eller flere programfag slik at alle fagene du tar til sammen blir mer enn 840 timer). Du kan ta hvilke programfag du vil så lenge de er innenfor et studieforberedende program. Har du dekket bare ett av fagene, trenger du ikke ta ekstra programfag.

Mer informasjon om utdanning og fag i norsk videregående skole finner du på www.vilbli.no.

 

Fag i Norge

Er dekket hvis du har følgende fra Senegal

 Norsk

Er ikke dekket

 Historie

Er ikke dekket

 Samfunnsfag

Er ikke dekket

 Engelsk

Er ikke dekket

 Matematikk

Dekket med matematikk 2 av de 3 siste årene

 

 Naturfag

Dekket med 2 av fagene kjemi, fysikk eller biologi 2 av de 3 siste årene

 

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse, blir søknaden din vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din irakiske videregående utdanning. De norske karakterene vil telle 1/3 og de utenlandske vil telle 2/3.

Hvis du ikke har fullført din videregående utdanning i Senegal må du ta full 3-årig videregående opplæring i Norge på et utdanningsprogram som gir generell studie­kompetanse. Det er mulig å få fritak for fag som er avlagt i din tidligere utdanning. Det er den videregående skolen som avgjør hvilke fag du kan få fritak for på grunnlag av den tidligere utdanningen din.

Hvis du er 23 år eller eldre kan du få generell studiekompetanse i Norge gjennom 23/5-regelen.

 

Publisert 25. jan. 2013 14:24 - Sist endret 10. okt. 2017 13:10