Hva må du laste opp?

Du som har utdanning fra Senegal må laste opp:

  • Diplôme du Baccalauréat

  • Releve des notes

  • Dokumentasjon på kunnskaper i norsk

  • Dokumentasjon på kunnskaper i engelsk

Alt annet som er relevant for søknaden din må du også dokumentere.

Du må laste opp kopier av både originaldokumentasjonen din og oversettelser. Oversettelsen kan være på norsk, engelsk eller et annet skandinavisk språk og må være gjort av en offentlig godkjent translatør.

Hvis du har tatt fag i norsk videregående skole må du laste opp kompetansebeviset ditt.

Publisert 25. jan. 2013 14:24 - Sist endret 10. okt. 2017 13:13