Nye fag og forbedringer

Du kan ikke forbedre fag du har tatt i Senegal ved å ta fag i norsk videregående skole, men du kan ta nye fag i Norge for å forbedre gjennomsnittskarakteren din. Fagene du kan ta må være fag som gir språk- eller realfagspoeng.

Når du tar nye fag, regnes de inn i snittet ditt etter utregningsformelen under.

Eventuelle vektinger eller andre spesielle forhold som ligger i utregningen av snittet ditt vil ikke bli tatt med ved ny omregning etter en forbedring.

Formelen som benyttes når man skal regne inn nye eller forbedrede fag er:

Formel ved nye fag:
{[(A x bg) + n1 + n2 + n3 …] : B} x 10 = Kn

Formel ved forbedringer:
Samme formel som over, men A og bg inkluderer nå ikke de fagene som skal forbedres (dvs. disse fagene skal trekkes ut før A og bg fastsettes).

 

Forklaring til formelen:

A
antall fag på det utenlandske vitnemålet som skal med i beregningen (dvs. at ved forbedringer må de fagene som skal forbedres trekkes ut)
bg
utenlandsk gjennomsnitt omregnet til norsk
 (ved forbedring av fag: utenlandsk gjennomsnitt regnet uten karakterene i de fagene som er forbedret)
n1, n2, n3 osv
karakterer i norske programfag som skal føyes til som nye fag eller fag som skal forbedre utenlandske fag
10
en konstant, alltid samme verdi
Kn
karakterpoengsum etter nye fag eller forbedring    
B
totalt antall fag (inkl. de nye eller forbedrede fagene)

 

Publisert 25. jan. 2013 14:24 - Sist endret 29. jan. 2013 11:57