Poengberegning - Senegal

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

 

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

Først regner vi ut gjennomsnittskarakteren din fra Senegal. Vi tar utgangspunkt i det ferdig utregnede gjennomsnittet. Deretter bruker vi tabellen under for å finne den norske gjennomsnittskarakteren. Gjennomsnittskarakteren din blir ganget med 10.

Senegal

Norge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senegal

Norge

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Senegal

Norge

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Senegal

Norge

10,00 - 10,24

2,00

12,75 - 12,99

3,10

15,25 - 15,49

4,10

17,75 - 17,99

5,10

10,25 - 10,49

2,10

13,00 - 13,24

3,20

15,50 - 15,74

4,20 

18,00 - 18,24

5,20

10,50 - 10,74

2,20

13,25 - 13,49

3,30

15,75 - 15,99

4,30

18,25 - 18,49

5,30

10,75 - 10,99

2,30

13,50 - 13,74

3,40

16,00 - 16,24

4,40

18,50 - 18,74

5,40

11,00 - 11,24

2,40

13,75 - 13,99

3,50

16,25 - 16,49

4,50

18,75 - 18,99

5,50

11,25 - 11,49

2,50

14,00 - 14,24

3,60

16,50 - 16,74

4,60

19,00 - 19,24

5,60

11,50 - 11,74

2,60

14,25 - 14,49

3,70

16,75 - 16,99

4,70

19,25 - 19,49

5,70

11,75 - 11,99

2,70

14,50 - 14,74

3,80

17,00 - 17,24

4,80

19,50 - 19,74

5,80

12,00 - 12,24

2,80

14,75 - 14,99

3,90

17,25 - 17,49

4,90

19,75 - 19,99

5,90

12,25 - 12,49

2,90

15,00 - 15,24

4,00

17,50 - 17,74

5,00

20,00

6,00

12,50 - 12,74

3,00

 

 

 

 

 

 

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen (f.eks. med vitnemål fra 10-årig norsk grunnskole), skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

1

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Ikke bestått

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

350-449

-

450-499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, bokstavkarakterer

Ikke bestått

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 eller 1- årig norskkurs*, tallkarakterer

Ikke bestått

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

 *Bestått eksamen fra 1-årig høgskolestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Språk- og realfagspoeng

Realfagspoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Senegal kan gi realfagspoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Språkpoeng

Det er foreløpig ikke vurdert om noen fag fra Senegal kan gi språkpoeng. Dette blir vurdert individuelt når du søker opptak.

Det gis ikke poeng for engelsk, skandinaviske språk, morsmål, gammelgresk eller latin.

Publisert 25. jan. 2013 14:24 - Sist endret 21. jan. 2016 17:47