Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

A

Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole.

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tatt ved  universitet eller høyskole

  • norsk som morsmål fra norsk eller nordisk grunnskole

 

B

Karakterkrav i norsk for opptak til lærerutdanninger

Hvis du skal søke på en lærerutdanning må du ha minst karakteren 3 i norsk. I tabellen under ser du hvilke karakterer i de forskjellige testene som tilsvarer karakteren 3.

Karakter i norsk videregående skole

1

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Ikke bestått

Bestått alle delprøver

Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått, 2 delprøver godt bestått

Godt bestått, 3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

350-449

-

450-499

500-549

500-599

600-

Trinn 3 eller 1-årig norskkurs*, bokstavkarakter

Ikke besått

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 eller 1-årig norskkurs*, tallkarakter

Ikke bestått

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

*eksamen fra 1-årig studium i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tatt ved  universitet eller høyskole

 

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

TOEFL må dokumenteres med originalt testbevis som sendes direkte fra ETS til din saksbehandler. Hvis Samordna opptak er din saksbehandler, er vår kode (DI code) 5166.

Har du en test fra University of Cambridge må du sende med ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

 

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i faget engelsk, språk og/eller litteratur.

  • har fullført ett års universitetsstudier i et engelskspråklig land (Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA) der undervisningsspråket er engelsk

  • hvis du har en A-level eksamen i engelsk

 

Publisert 28. jan. 2013 13:57 - Sist endret 24. feb. 2015 19:06