print logo

Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

A

Mangler du bare norsk for å oppnå generell studiekompetanse kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole.

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått 9-årig eller 10-årig grunnskole med norsk eller et annet nordisk språk som undervisningsspråk. Du må dokumentere utdanningen med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du sende inn en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk eller nordiskspråklig grunnskole.

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Kravet til engelsk er dekket hvis du kan dokumentere at du har hatt engelsk i minst 7 år til sammen i grunn- og videregående skole. Dette kan dokumenteres med karakterutskrifter fra alle 7 årene eller med bekreftelse fra skolen.

 

B

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

TOEFL må dokumenteres med originalt testbevis som sendes direkte fra ETS til din saksbehandler. Samordna opptak sin TOEFL-kode (DI code) er 5166.

Har du en test fra University of Cambridge må du sende med ID-nummer og candidate secret number, slik at vi kan verifisere testen.

 

C

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur.

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært  engelsk.

 

Publisert 24. jan. 2013 16:43 - Sist endret 24. feb. 2015 19:07