Skottland - hva må du laste opp?

Du må laste opp all dokumentasjon som er relevant for søknaden din.

Du som har utdanning fra Skottland, må laste opp:

  • Scottish Qualification Certificate, Standard grade/Intermediate level og Scottish Qualification Certificate eller
  • Scottish Certificate of Secondary Education + Certificate of Sixth Year Studies eller
  • Scottish Certificate of Education eller
  • annen dokumentasjon fra the Scottish Qualification Authority
  • Kompetansebevis hvis du har tatt fag i norsk videregående skole
  • Dokumentasjon på kunnskaper i norsk

Slik dokumenterer du norskkravet

Norsktester

Norsk fra norsk videregående skole

Du må dokumentere norsk (393 timer) med kompetansebevis.

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig

Du må dokumentere resultatet med testbevis fra Norsk språktest.

Trinn 3

Du må dokumentere Trinn 3 med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Årsstudium i norsk

Du må dokumentere årsstudium i norsk med karakterutskrift fra høgskole eller universitet.

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox

Du må dokumentere norskprøven med prøvebevis som viser at du har fått resultatet B2 på alle de fire delprøvene.

Hvis du tar prøven i mai/juni, får du ikke prøvebeviset før i juli. Du må derfor skrive kandidatnummeret ditt på et ark og laste det opp i søknaden din. Kandidatnummeret får du når du melder deg opp til prøven.

Norskspråklig grunnskole

Du må dokumentere norskspråklig grunnskole med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du laste opp en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk- eller nordiskspråklig grunnskole. Bekreftelsen får du av skolene du har vært elev ved.

Publisert 4. feb. 2013 09:56 - Sist endret 24. feb. 2016 18:57