Spania - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av en konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

BUP og COU

For deg som har BUP + COU:
Regn ut gjennomsnitt av samtlige fag siste år på BUP + COU. Regn så om poengsummen via omregningstabellen.

Spania Norge Spania Norge Spania Norge Spania Norge
3,00 - 3,04 2,00 3,80 - 3,84 3,07 4,55 - 4,59 4,07 5,30 - 5,34 5,07
3,05 - 3,09 2,07 3,85 - 3,89 3,13 4,60 - 4,64 4,13 5,35 - 5,39 5,13
3,10 - 3,14 2,13 3,90 - 3,94 3,20 4,65 - 4,69 4,20 5,40 - 5,44 5,20
3,15 - 3,19 2,20 3,95 - 3,99 3,27 4,70 - 4,74 4,27 5,45 - 5,49 5,27
3,20 - 3,24 2,27 4,00 - 4,04 3,33 4,75 - 4,79 4,33 5,50 - 5,54 5,33
3,25 - 3,29 2,33 4,05 - 4,09 3,40 4,80 - 4,84 4,40 5,55 - 5,59 5,40
3,30 - 3,34 2,40 4,10 - 4,14 3,47 4,85 - 4,89 4,47 5,60 - 5,64 5,47
3,35 - 3,39 2,47 4,15 - 4,19 3,53 4,90 - 4,94 4,53 5,65 - 5,69 5,53
3,40 - 3,44 2,53 4,20 - 4,24 3,60 4,95 - 4,99 4,60 5,70 - 5,74 5,60
3,45 - 3,49 2,60 4,25 - 4,29 3,67 5,00 - 5,05 4,67 5,75 - 5,79 5,67
3,50 - 3,54 2,67 4,30 - 4,34 3,73 5,05 - 5,09 4,73 5,80 - 5,84 5,73
3,55 - 3,59 2,73 4,35 - 4,39 3,80 5,10 - 5,14 4,80 5,85 - 5,89 5,80
3,60 - 3,64 2,80 4,40 - 4,44 3,87 5,15 - 5,19 4,87 5,90 - 5,94 5,87
3,65 - 3,69 2,87 4,45 - 4,49 3,93 5,20 - 5,24 4,93 5,95 - 5,99 5,93
3,70 - 3,74 2,93 4,50 - 4,54 4,00 5,25 - 5,29 5,00 6,00 6,00
3,75 - 3,79 3,00            

Karakterskala 3-6 med 3 som laveste ståkarakter.

Forklaring til omregningstabellene

Omregningstabellen for BUP+ COU er utarbeidet på grunnlag av en lineær omregning fra spansk til norsk karakterskala. Samordna opptak har ikke fått offisiell karakterstatistikk fra Spania for BUP og COU.

Título de Bachiller

For deg som har Título de Bachiller:
Ta utgangspunkt i det ferdig utregnede snittet på vitnemålet og regn det om via omregningstabellen.

Spania Norge Spania Norge Spania Norge Spania Norge
5,00-5,02 2,00 5,82-5,84 3,58 6,70-6,72 4,12 7,81-7,85 4,62
5,03-5,05 2,65 5,85-5,88 3,60 6,73-6,75 4,13 7,86-7,90 4,64
5,06-5,09 2,78 5,89-5,91 3,62 6,76-6,78 4,15 7,91-7,95 4,67
5,10-5,12 2,87 5,92-5,95 3,64 6,79-6,81 4,17 7,96-8,02 4,68
5,13-5,16 2,93 5,96-5,98 3,67 6,82-6,85 4,19 8,03-8,10 4,71
5,17-5,19 3,00 5,99-6,01 3,68 6,86-6,88 4,21 8,11-8,18 4,74
5,20-5,23 3,04 6,02-6,04 3,71 6,89-6,91 4,22 8,19-8,26 4,76
5,24-5,26 3,08 6,05-6,08 3,72 6,92-6,94 4,24 8,27-8,34 4,79
5,27-5,29 3,13 6,09-6,11 3,75 6,95-6,97 4,26 8,35-8,42 4,82
5,30-5,33 3,17 6,12-6,14 3,77 6,98-7,02 4,28 8,43-8,50 4,85
5,34-5,36 3,20 6,15-6,17 3,79 7,03-7,07 4,30 8,51-8,58 4,88
5,37-5,40 3,23 6,18-6,20 3,81 7,08-7,12 4,32 8,59-8,67 4,91
5,41-5,43 3,27 6,21-6,24 3,83 7,13-7,17 4,34 8,68-8,74 4,93
5,44-5,47 3,30 6,25-6,27 3,85 7,18-7,23 4,36 8,75-8,82 4,96
5,48-5,50 3,32 6,28-6,30 3,87 7,24-7,28 4,38 8,83-8,90 5,00
5,51-5,53 3,36 6,31-6,33 3,88 7,29-7,33 4,40 8,91-8,98 5,04
5,54-5,57 3,38 6,34-6,36 3,91 7,34-7,38 4,42 8,99-9,11 5,08
5,58-5,60 3,41 6,37-6,40 3,92 7,39-7,43 4,44 9,12-9,24 5,13
5,61-5,64 3,43 6,41-6,43 3,95 7,44-7,49 4,46 9,25-9,36 5,18
5,65-5,67 3,46 6,44-6,46 3,96 7,50-7,54 4,48 9,37-9,49 5,24
5,68-5,71 3,48 6,47-6,49 3,97 7,55-7,59 4,50 9,50-9,61 5,30
5,72-5,74 3,50 6,50-6,56 4,00 7,60-7,64 4,52 9,62-9,74 5,38
5,75-5,77 3,54 6,57-6,62 4,04 7,65-7,69 4,55 9,75-9,86 5,46
5,78-5,81 3,56 6,63-6,65 4,08 7,70-7,75 4,57 9,87-9,99 5,58
    6,66-6,69 4,09 7,76-7,80 4,59 10,0 6,00

Karakterskala 0-10 med 5 som laveste ståkarakter.

Forklaring til omregningstabellene

Omregningstabellen for søkere med Título de Bachiller er utarbeidet på grunnlag av offisiell karakterstatistikk fra Ministerio de Educacón 2006-2007 og 2014.

Hvis du tar fag i norsk videregående skole for å oppnå generell studiekompetanse

Søknaden din blir vurdert på bakgrunn av gjennomsnittet av de norske fagene, og av gjennomsnittet av karakterene fra din spanske videregående utdanning. De norske karakterene vil normalt telle 1/3 og de utenlandske vil normalt telle 2/3.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

1

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Ikke bestått

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

350-449

-

450-499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

Ikke bestått

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

Ikke bestått

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter Ikke bestått D-E C B - A
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer Ikke bestått 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2

-

B2 på alle fire delprøver

-

-

-

-

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. I tabellen under ser du hvilke fag du kan få poeng for. Det gis ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Det gis heller ikke poeng for spansk eller lokale språk.

Fag som ikke er nevnt i tabellen gir ikke poeng.

BUP og COU

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1

Bestått matematikk i COU

0,5

Matematikk R1 og Matematikk R2 Bestått matematikk og fysikk i COU 1,5

Fysikk 1

Bestått fysikk siste året i BUP

0,5

Fysikk 1 og Fysikk 2

Bestått med fysikk i COU

1,5

Kjemi 1

Bestått med  kjemi siste året i BUP

0,5

Kjemi 1 og Kjemi 2

Bestått med kjemi i COU

1,0

Biologi 1

Bestått med Ciencias Naturales siste året i BUP

0,5

Biologi 1 og Biologi 2

Bestått med biologi i COU

1,0

Geofag 1 og Geofag 2

Bestått med geologi i COU 1,0

 

Bachillerato etter 2010

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

Matematikk R1 / (S1+S2)  Matemáticas I + II 0,5
Fysikk 1 + 2 Física y Química + Física 1,5
Kjemi 1 + 2 Física y Química + Química 1,0

Bachillerato før 2010

Fag som gir språk- og realfagspoeng

Er godkjent hvis du har

Antall poeng

  Linje: Ciencias y Tecnología  
Biologi 1+2 Biología 1,0
Fysikk 1+2 Física 1,5
Matematikk R1 Matemáticas I 0,5
Matematikk R1+R2 Matemáticas I y II 1,5
Kjemi 1+2 Química 1,0

 

 

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote konkurrerer du med konkurransepoengene dine. Konkurransepoeng består av skolepoeng, alderspoeng og eventuelle tilleggspoeng.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Spania betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 2 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 2 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år.

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du konkurrerer kun med skolepoengene dine.

 

Publisert 23. jan. 2013 13:28 - Sist endret 27. okt. 2017 13:41