Sverige - spesielle opptakskrav

Noen studier har spesielle opptakskrav i tillegg til generell studiekompetanse. Spesielle opptakskrav kan være at du har tatt bestemte fag, at du har relevant praksis eller at du har bestått en opptaksprøve.

Noen studier har krav om realfag

Du kan dekke noen spesielle opptakskrav med realfag fra videregående skole i Sverige.

Fag fra GY2011 / komvux 2012

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematik 3b eller 3c, eller

matematik 4

Matematikk R2

Matematik 5 

Fysikk 1

Fysik 1a, eller
Fysik 1b1+1b2

Fysikk 2 Fysik 2

Kjemi 1

Kemi 1

Kjemi 2 Kemi 2

Biologi 1

Biologi 1

Biologi 2 Biologi 2

Fagene må være bestått med med karakteren E eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt basår kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren. Det må gå fram hvilke kurs realfagene på basåret tilsvarer i ordinær svensk videregående utdanning.

Fag fra programgymnasiet (ca 1997-2013)

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

Matematik C eller matematik D

Matematikk R2

Matematik E

Fysikk 1

Fysik A

Fysikk 2 Fysik B

Kjemi 1

Kemi A

Kjemi 2 Kemi B

Biologi 1

Biologi A + B

Informasjons-
teknologi 1
Teknologi A
Informasjons-
teknologi 2
Teknologi B

Fagene må være bestått med med karakteren G eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt basår kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren.

Fag fra linjegymnasiet/komvux (før ca 1997)

Spesielle opptakskrav

Er godkjent hvis du har bestått

Matematikk R1

- matematikk årskurs 3 fra samhällsvetenskaplig linje eller
- matematikk årskurs 3 fra ekonomisk linje

Matematikk R1 + R2

- matematikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
- matematikk årskurs 3 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
- matematikk etapp 4 fra komvux 

Fysikk 1

- fysikk årskurs 2 fra teknisk linje eller
-
fysikk etapp 3 fra komvux

Fysikk 1 + fysikk 2 - fysikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
- fysikk årskurs 3 fra 3/4-årig  teknisk linje, eller
- fysikk etapp 4 fra komvux

Kjemi 1

- kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje, eller
- kjemi årskurs 1 fra 2-årig teknisk linje, kemiteknisk gren, eller
- kjemi etapp 3 fra komvux

Kjemi 1 + kjemi 2

- kjemi årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje eller
- kjemi årskurs 2 fra 3-årig teknisk linje, eller
- kjemi etapp 3 fra komvux

Biologi 1

- biologi årskurs 2 naturvetenskaplig linje eller
- biologi etapp 2 fra komvux

Fagene må være bestått med med karakteren 2 eller bedre for at de skal gi poeng.

Realfag fra tekniskt basår kan også dekke spesielle opptakskrav, men gir ikke realfagspoeng og karakterene regnes ikke med i gjennomsnittskarakteren.

Noen studier har krav om bestemte karakterer

Lærerutdanninger

GY11 

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav.

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematik 1 og 2 med gjennomsnittskarakter C eller
 • matematik 3, 4 eller 5 med karakteren E

Hvis du har matematik 1 og 2 med karakteren D, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, kan du enten ta matematikk i svensk gymnasieskola/komvux eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematik 1 og 2 med gjennomsnittskarakter D eller
 • matematik 3, 4 eller 5 med karakteren E

Hvis du ikke dekker kravet, kan du enten ta matematikk i svensk gymnasieskola eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakterkrav i norsk. Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet i norsk er dekket hvis du har:

 • svenska 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska 3 eller 
 • svenska som andrespråk 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska som andra språk 3 

Programgymnasiet (ca 1997-2013)

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav.

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

 • matematik A og B med karakteren VG i begge fagene eller
 • matematik A og B med karakteren G i den ene og MVG i det andre eller
 • matematik C, matematik D eller matematik E med karakteren G eller bedre

Hvis du har matematik A og B med karakteren G i begge fagene, vil du få tilbud om et forkurs i matematikk.

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren C eller bedre eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:
 • matematik A og B med karakteren G+VG eller VG+G eller
 • matematik C, D eller E med karakteren G i ett av dem

Hvis du ikke dekker kravet i din tidligere utdanning, kan du enten ta matematikk 2 i svensk gymnasieskola og få karakteren D eller bedre eller du kan ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakterkrav i norsk. Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet i norsk er dekket hvis du har:

 • svenska A og svenska B med karakteren VG i svenska B eller
 • svenska som andrespråk A og svenska som andrespråk B med karakteren VG i svenska som andra språk B

Linjegymnasiet/komvux (før ca 1997)

Hvis du skal søke lærerutdanning, må du dekke følgende krav.

 • Du må ha minimum 35 skolepoeng.

 • Karakteren 4 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

- matematikk årskurs 1 naturvetenskapleg linje med karakteren 4 eller bedre

- matematikk årskurs 1 samhällsvetenskaplig linje med karakteren 4 eller bedre

- matematikk årskurs 1 humanistisk linje med karakteren 4 eller bedre

- matematikk årskurs 1 ekonomisk linje med karakteren 4 eller bedre

- matematikk årskurs 1 teknisk linje med karakteren 4 eller bedre

- matematikk fra årskurs 2 og 3 (alle linjer) med karakteren 2 eller bedre

- matematikk fra etapp 3 fra komvux med karakteren 2 eller bedre

- matematikk fra 2-årige linjegymnas med karakteren 4 eller bedre

- matematikk etapp 2 fra komvux med karakteren 4 eller bedre

Hvis du ikke oppfyller karakterkravet i matematikk, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 4 eller bedre.

 • Karakteren 3 i matematikk: Til noen lærerutdanninger er det krav om gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i faget matematikk (224 timer) fra norsk videregående skole. Du har dekket karakterkravet hvis du har:

           - matematikk årskurs 1 naturvetenskapleg linje med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk årskurs 1 samhällsvetenskaplig linje med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk årskurs 1 humanistisk linje med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk årskurs 1 ekonomisk linje med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk årskurs 1 teknisk linje med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk fra årskurs 2 og 3 (alle linjer) med karakteren 2 eller bedre eller

- matematikk fra etapp 3 fra komvux med karakteren 2 eller bedre eller

- matematikk fra 2-årige linjegymnas med karakteren 3 eller bedre eller

- matematikk etapp 2 fra komvux med karakteren 3 eller bedre eller

Hvis du ikke dekker kravet, må du ta matematikk i norsk videregående skole og få karakteren 3 eller bedre.

 • Karakterkrav i norsk. Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole. Kravet i norsk er dekket hvis du har:

- svenska fra årskurs 3 med karakteren 3 eller bedre eller

- svenska etapp 3 fra komvux karakteren 3 eller bedre

Sivilingeniørutdanninger ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sivilingeniørutdanningene ved NTNU har krav om at du har minst karakteren 4 i matematikk R2. Hvis du skal søke en ingeniørutdanning som har dette kravet, må du ha: 

Fra GY11: matematik 5 med karakteren C

Fra programgymnasiet: matematik E med karakteren VG

Fra linjegymnasiet:

 • matematikk årskurs 3 fra naturvetenskaplig linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk årskurs 3 fra 3/4-årig teknisk linje med karakteren 4 eller bedre eller
 • matematikk etapp 4 fra komvux med karakteren 4 eller bedre

Sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke sykepleierutdanning ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 3 i norsk: Det er krav om karakteren 3 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

 • Kravet i norsk er dekket hvis du har:

 • svenska 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska 3 eller 
 • svenska som andra språk 1, 2 og 3 med karakteren D eller bedre i svenska som andra språk 3 eller
 • svenska A og svenska B med karakterene VG i svenska B eller
 • svenska som andrespråk A og B med karakterene VG i svenska som andra språk B eller
 • svenska fra årskurs 3 med karakteren 3 eller bedre eller 
 • svenska etapp 3 fra komvux karakteren 3 eller bedre

Journalistikk ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvis du skal søke journalistikk ved HiOA må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i norsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget norsk Vg3 (393 timer) fra norsk videregående skole.

 • Kravet i norsk er dekket hvis du har:

 • svenska 1, 2 og 3 med karakteren C eller bedre i svenska 3 eller
 • svenska som andra språk 1, 2 og 3 med karakteren C eller bedre i svenska som andra språk 3 eller
 • svenska A og B med karakteren VG eller bedre i svenska B eller
 • svenska som andrespråk A og B med karakteren VG eller bedre i svenska som andrespråk B eller
 • svenska fra årskurs 3 med karakteren 4 eller bedre eller 
 • svenska etapp 3 fra komvux karakteren 4 eller bedre

Internasjonale miljø- og utviklingsstudier ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Hvis du skal søke engelskspråklig program ved NMBU, må du dekke følgende krav:

 • Karakteren 4 i engelsk: Det er krav om karakteren 4 eller bedre i faget engelsk Vg1 (140 timer) fra norsk videregående skole. Du dekker karakterkravet i engelsk med én av følgende prøver: 

Fag, test eller eksamen Karakter
Engelsk fellesfag fra norsk videregående skole på Vg1 (140 timer) 4 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)
Programfag i engelsk fra norsk videregående skole 2 eller bedre (gjennomsnitt av alle karakterene i engelsk)

Engelska 5 og 6 

Engelska A

C i både engelska 5 og engelska 6

VG eller MVG

TOEFL 80
IELTS 6,0

Cambridge ESOL Examinations
First certificate in English

B eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate in Advanced English
C eller bedre
Cambridge ESOL Examinations
Certificate of Proficiency
C eller bedre
PTE Academic 59
TELC

Telc English B2 eller

Telc English B2-C1 University 

Alle telc certificates på C1

MELAB 80

 

Publisert 25. jan. 2013 13:18 - Sist endret 3. jan. 2018 11:39