Tsjekkia - poengberegning

Hvordan blir søknaden din poengberegnet?

Når du har søkt opptak og lastet opp alle dokumentene dine, regner vi ut poengsummen som du konkurrerer med i opptaket. Konkurransepoengsummen din blir regnet ut på samme måte som for andre søkere, men karaktersnittet ditt blir omregnet til den norske karakterskalaen. Under kan du se hvordan poengsummen din blir regnet ut.

Utregning av konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk gjennomsnittskarakter x 10

+ karakter i norsk

Summen deles på 11 og ganges med 10

= karakterpoeng

+ språk- og realfagspoeng

= skolepoeng

+ tilleggspoeng

= konkurransepoengsum

Gjennomsnittskarakter omregnet til norsk

For å bruke omregningstabellen må karakterene dine fra Tsjekkia regnes om til en tallverdi. Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under.

Karakterer i skalaen 5-1 med 4 som laveste ståkarakter
1 Vyborny
2 Chvalitebny
3 Dobry
4 Dostatecny
5 Nedostatecny (= stryk)

Etter at du har gitt alle karakterene dine en tallverdi (unntatt ordenskarakteren), regner du ut gjennomsnittet av alle karakterene på vitnemålet ditt (både første og andre semester). Dette gjennomsnittet regner du om via omregningstabellen under. Så ganger du tallet med 10

Omregningstabell for Tsjekkia

Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge Tsjekkia Norge
4,00-3,96 2,00 3,20-3,16 3,07 2,40-2,36 4,13 1,60-1,56 5,20
3,95-3,91 2,07 3,15-3,11 3,13 2,35-2,31 4,20 1,55-1,51 5,27
3,90-3,86 2,13 3,10-3,06 3,20 2,30-2,26 4,27 1,50-1,46 5,33
3,85-3,81 2,20 3,05-3,01 3,27 2,25-2,21 4,33 1,45-1,41 5,40
3,80-3,76 2,27 3,00-2,96 3,33 2,20-2,16 4,40 1,40-1,36 5,47
3,75-3,71 2,33 2,95-2,91 3,40 2,15-2,11 4,47 1,35-1,31 5,53
3,70-3,76 2,40 2,90-2,86 3,47 2,10-2,06 4,53 1,30-1,26 5,60
3,65-3,61 2,47 2,85-2,81 3,53 2,05-2,01 4,60 1,25-1,21 5,67
3,60-3,56 2,53 2,80-2,76 3,60 2,00-1,96 4,67 1,20-1,16 5,73
3,55-3,51 2,60 2,75-2,71 3,67 1,95-1,91 4,73 1,15-1,11 5,80
3,50-3,46 2,67 2,70-2,66 3,73 1,90-1,86 4,80 1,10-1,06 5,87
3,45-3,41 2,73 2,65-2,61 3,80 1,85-1,81 4,87 1,05-1,01 5,93
3,40-3,36 2,80 2,60-2,56 3,87 1,80-1,76 4,93 1,00 6,00
3,35-3,31 2,87 2,55-2,51 3,93 1,75-1,71 5,00    
3,30-3,26 2,93 2,50-2,46 4,00 1,70-1,66 5,07    
3,25-3,21 3,00 2,45-2,41 4,07 1,65-1,61 5,13

Omregningstabellen er basert på lineær omregning.

Karakterer i norsk

Karakteren du har fått i norsk regnes om til karakterskalaen man bruker i norsk videregående skole. I tabellen under ser du hvordan de blir regnet om.

Hvis du har tatt norsk i videregående skole, må du regne ut gjennomsnittet av alle norskkarakterene på kompetansebeviset ditt.

Hvis du har dekket norskkravet på annen måte enn nevnt i tabellen, for eksempel med vitnemål fra 10-årig norskspråklig grunnskole, skal det ikke regnes inn noen egen karakter for norsk.

Karakter i norsk videregående skole

2

3

4

5

6

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, karakter

Bestått på alle delprøver

 Bestått, 1 delprøve godt bestått

Bestått,
2 delprøver godt bestått

Godt bestått,
3-4 delprøver godt bestått

Godt bestått på alle delprøver

Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, poengsum

-

450-499

500-549

550-599

600 -

Trinn 3 i norsk, bokstavkarakterer

D-E

C

B

-

A

Trinn 3 i norsk, tallkarakterer

4,0-3,0

2,9-2,5

2,4

2,3

2,2-1,0

1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, bokstavkarakter D-E C B - A
1-årig kurs i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter, tallkarakterer 4,0-3,0 2,9-2,5 2,4 2,3 2,2-1,0

Norskprøven for voksne innvandrere fra Vox med resultatet B2

B2 på alle fire delprøver

-

-

-

-

Språk- og realfagspoeng

Du kan få inntil 4 språk- og realfagspoeng. Det er kun fag du har tatt i videregående skole som kan gi språk- og realfagspoeng. Du får ikke poeng for engelsk eller skandinaviske språk. Du får heller ikke poeng for tsjekkisk.

Har du avsluttet videregående skole etter 2010?

For at vi skal kunne vurdere om du kan få språk- og realfagspoeng, må du dokumentere din skoles School Education Program (SEP). 

Har du avsluttet videregående skole før 2010?

For at vi skal kunne vurdere om kan få språk- og realfagspoeng, må du dokumentere hvor mange timer du har hatt i de ulike fagene med en offisiell oversikt fra skolen din.

Tilleggspoeng

Hvis du får tilleggspoeng, blir disse også lagt til i konkurransepoengsummen din. Du kan få poeng for

Du konkurrerer i ulike kvoter

De to hovedkvotene du kan konkurrere i er ordinær kvote og kvote for førstegangsvitnemål. Du kan også konkurrere i andre kvoter.

Ordinær kvote

Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I ordinær kvote får du en individuell vurdering, og du blir rangert på grunnlag av karakterene dine i videregående skole. Du får også med eventuelle språk- og realfagspoeng, alderspoeng og tilleggspoeng i ordinær kvote.

Kvote for førstegangsvitnemål

Hvis du ikke fyller mer enn 21 år det året du søker opptak, og har fullført videregående skole på normert tid, kan du konkurrere i kvote for førstegangsvitnemål.

For deg som har utdanning fra Tsjekkia betyr normert tid at du har fullført videregående skole i løpet av 4 sammenhengende år. Spesielle opptakskrav må være tatt i løpet av disse 4 årene.

Du kan dekke kravet i norsk og engelsk til og med det året du fyller 21 år. 

50 % av alle studieplassene gis i denne kvoten, og du får ikke med eventuelle alderspoeng og tilleggspoeng.

 

Publisert 11. jan. 2013 12:15 - Sist endret 27. okt. 2017 13:41