Krav til norsk og engelsk

Alle som søker opptak til universitet og høyskole i Norge gjennom Samordna opptak, må dekke språkkrav i norsk og engelsk.

Hvordan dekker du språkkravet i norsk?

Norsk kan dekkes på ulike måter, avhengig av hvilken bakgrunn du har.

 

A

Mangler du kun norsk for å oppnå generell studiekompetanse, kan du dekke kravet ved å ha bestått en av følgende prøver:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

  • Test i norsk - høyere nivå, skriftlig, med minimum karakteren "Bestått" eller 450 poeng

  • eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene

  • fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter.

Du dekker også kravet i norsk hvis du har gått 9-årig eller 10-årig grunnskole med norsk eller et annet nordisk språk som undervisningsspråk. Du må dokumentere utdanningen med vitnemål fra grunnskolen. I tillegg må du sende inn en bekreftelse på at du har gått alle årene på norsk eller nordiskspråklig grunnskole. 

 

B

Mangler du et år med universitetsutdanning for å oppnå generell studiekompetanse, må du ta:

  • eksamen i norsk eller norsk som andrespråk på Vg3-nivå (393 timer) i norsk videregående skole

Hvordan dekker du språkkravet i engelsk?

A

Alle kan dekke kravet til engelsk med én av følgende prøver:

B

Det er også mulig å dekke kravet til engelsk hvis du

  • har fullført universitetsgrad i engelsk språk eller engelsk litteratur.

  • har fullført ett års universitetsstudier i Australia, Canada, Irland, New Zealand, Storbritannia eller USA og undervisningsspråket har vært engelsk

  • har fullført en engelskspråklig mastergrad

Hvordan dokumenterer du norsk og engelsk?

Du må laste opp riktig dokumentasjon

Publisert 6. jan. 2016 20:46 - Sist endret 16. mars 2017 09:29