Søk opptak til utdanning i Norge

Du kan søke blant 1303 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 353 studier ved 30 fagskoler.

For å få studieplass må du:

Universitet og høgskole

Søke

Du logger inn og legger til studiene du vil søke på og andre opplysninger. Du må sende søknaden din før søknadsfristen.

Dekke opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ha nok poeng

Du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din.

Fagskole

Søke

Du logger inn og legger til studiene du vil søke på og andre opplysninger. Du må sende søknaden din før søknadsfristen.

Dekke opptakskravene

Du må dekke opptakskravet til studiene du skal søke på. Flere studier har spesielle opptakskrav som kommer i tillegg. 

Laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ha nok poeng

Du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din.

Studieoversikten 2020

I studieoversikten finner du informasjon om studiene.

Illustrasjon: grønn bok

Har du utenlandsk utdanning?

Viktige endringer

Se oversikt over endringer som kan gjelde deg.

Ikon for informasjon om viktige endringer

Universitet og høgskole


Fagskole

  • 1. februar

    Du kan byrje å søke 1. februar. Studieoversikta blir lagt ut same dag.

  • 1. mars

    Søknadsfrist for enkelte fagskolestudium og frist for å laste opp dokumentasjon.

  • 15. april

    Søknadsfrist og frist for å laste opp dokumentasjon.

Koronaviruset