Søk opptak til høyere utdanning i Norge

Du kan søke opptak blant 1300 studier ved 27 høgskoler og universiteter i Norge, med én søknad. 

For å få studieplass må du:

Søke

Du logger inn med ID-porten og legger til studiene du vil søke på og andre opplysninger. Du må sende søknaden din før søknadsfristen.

Dekke opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ha nok poeng

Til mange studier er det flere kvalifiserte søkere enn studieplasser. Derfor konkurrerer du med poengsummen din.

Tidligere studieoversikter

I studieoversikten finner du informasjon om studiene.

Illustrasjon: grønn bok

Har du utenlandsk utdanning?

Hvor mange poeng har du?

Les mer om poengberegning.

Viktige tidsfristar


Viktige endringer

Skal du søke studier? Se oversikt over endringer som kan gjelde deg.

Opptak til fagskoler

Fra 2020 kan du søke fagskoleutdanninger gjennom Samordna opptak.