Søk opptak til utdanning i Norge

Du kan søke blant 1324 studier ved 27 universiteter og høgskoler, og 497 studier ved 27 fagskoler.

For å få studieplass må du:

Fagskole

Søke

Du logger inn og legger til studiene du vil søke på og andre opplysninger. Du må sende søknaden din før søknadsfristen.

Dekke opptakskravene

Du må dekke opptakskravet til studiene du skal søke på. Flere studier har spesielle opptakskrav som kommer i tillegg. 

Laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ha nok poeng

Du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din.

Universitet og høgskole

Søke

Du logger inn og legger til studiene du vil søke på og andre opplysninger. Du må sende søknaden din før søknadsfristen.

Dekke opptakskravene

Du må ha generell studiekompetanse eller være kvalifisert på en annen måte. Flere studier har spesielle opptakskrav i tillegg.

Laste opp riktig dokumentasjon

Sørg for at dokumentasjonen du skal laste opp er riktig.

Ha nok poeng

Du konkurrerer om studieplassene med poengsummen din.

Tidligere studieoversikter

I studiearkivet finner du tidligere studieoversikter.

Illustrasjon: grønn bok

Har du utenlandsk utdanning?

Viktige endringer

Se oversikt over endringer som kan gjelde deg.

Illustrasjon: bilde av papirer

Universitet og høgskole


Fagskole

Koronaviruset