NVB kontollmotor versjon 19.20

Ny versjon av kontrollmotoren er i produksjon. Versjon 19.20 av kontroll.exe og kontroll-linux er lagt ut for nedlasting til bruk i skoleadministrative systemer i videregående opplæring.

Kontollmotoren i NVB kontrollerer om fagsammensetning og karakterføring på vitnemål er i henhold til gjeldende føringsregelverk samt at datafilene er på avtalt filformat og bruker riktige koder.

Nytt siden forrige versjon:

  • Ny enhet i NVBs skoleregister: Org.nr: 911770172, Akademiet Heltberg Toppidrett Ålesund
  • NVB og kontrollmotoren er oppdatert med nye koder fra Utdanningsdirektoratets kodeverk Grep
  • Følgende nye fagkoder er lagt til i kontroller: YFF4212, YFF4213, MOK3006, REA3034.
  • Fagmerknaden FAM52 "Godkjent etter søknad" aksepteres nå også med GK i feltet for eksamenskarakter.
  • Varslet «KM212 – Eleven er 19 år og da skal de fleste vitnemål være førstegangsvitnemål...» vil nå ikke dukke opp på yrkesfaglige vitnemål.
Publisert 20. juni 2018 14:10 - Sist endret 20. juni 2018 14:10