SODB 1.86.9 i produksjon

Ny versjon av SODB 1.86.9 i produksjon - 02.10.2018 kl 15:03

Funksjonalitet

 • Institusjon - Nytt felt backend for type privat/offentlig/annet - [FAGSK578]
 • Institusjon - Legg til valg for type institusjon(privat/offentlig/annet) - [FAGSK579]
 • Institusjon - Backend for intern epost - - [FAGSK593]
 • Institusjon - Felt for intern epost i institusjon - [FAGSK594]
 • Institusjon - Backend for eksternt institusjonsnummer - [FAGSK597]
 • Institusjon - Vise felt for eksternt institusjonsnummer - [FAGSK598]
 • Institusjon - Legg til verdi i backend - [FAGSK599]
 • Institusjon - Legg til verdi i backend - [FAGSK600]
 • Institusjon - Felt for institusjonsnummer/skolenummer - [FAGSK229]

Teknisk

 • Oppdatere DB med eksisterende verdier - [FAGSK614]
 • Gjør institutionRef i Institutions om til case class - [FAGSK611]
 • Lage en KeyCache - [FAGSK612]
 • Lage en wrapper rundt cache2k - [FAGSK613]
Publisert 22. okt. 2018 14:56 - Sist endret 22. okt. 2018 14:56