Dokumentasjons- og omprioriteringsfrist 1. juli

Dokumentasjons- og omprioriteringsfristen 1. juli nærmer seg. 

Har du ikke lastet opp all nødvendig dokumentasjon ennå? 

Siste frist for å laste opp dokumentasjon er 1. juli. Dette er aller siste frist der vi kan garantere at dokumentasjonen blir vurdert før hovedopptaket. Hvis du laster opp dokumentasjon etter denne datoen, blir det kun tatt med dersom saksbehandler har kapasitet. Hvis den videregående skolen din skal legge inn vitnemålet ditt i NVB, er du selv ansvarlig for å kontrollere at det er kommet inn innen fristen 1. juli. Hvis det elektroniske vitnemålet ditt ikke er synlig innen denne datoen, må du laste opp en papirversjon av dokumentet i søknaden din. 

Skal du omprioritere studieønskene dine? 

Vi anbefaler at du setter det studiet du ønsker aller mest å få opptak til som førstevalg. Dette skyldes at alle andre valg vil falle bort hvis du får tilbud om førstevalget ditt. Hvis du ikke kommer inn på førstevalget, og for eksempel får tilbud om andrevalget ditt, skal du også få tilbud om å stå på venteliste på førstevalget ditt hvis du er kvalifisert til dette. Hvilket nummer studiet er i prioriteringslisten er ikke relevant for hvordan du stiller i forhold til andre søkere, siden det er poengene dine som er avgjørende for om du blir tatt opp til et studium, ikke om det er første- eller andrevalget ditt.

For å omprioritere søknaden din, trykk på «Endre søknad». Du kan da bruke pilene til å endre rekkefølgen på studieønskene dine. Trykk «Videre». På «Se over og send inn» vil du se den nye prioriteringsrekkefølgen din. Trykk «Send inn» for å gjennomføre omprioriteringen. I «Meldinger» vil du motta en kvittering på at du har endret søknaden og en oversikt over den nye prioriteringsrekkefølgen din. Husk å sjekke kvitteringen og at du har registrert riktig rekkefølge. 

Fristen for å omprioritere studieønsker er 1. juli, og du kan lese mer om omprioritering på vår nettsider

Lurer du på om søknaden din ser grei ut? 

Verken førstelinjen eller saksbehandlere har mulighet til å gi fortløpende bekreftelser på om vi har mottatt alt som er nødvendig for å vurdere søknaden din. Hvis det er mangler i søknaden, vil du få beskjed fra saksbehandler om dette. Vi gjør oppmerksom på at denne beskjeden kan komme sent, og det er viktig at du setter deg inn i opptaks- og dokumentasjonskrav selv. 

Lurer du på om saksbehandler kan se alt du har lastet opp, vil du kunne se det samme som saksbehandler i søknaden din. Gå til "Elektroniske vitnemål og dokumenter", der vil du se alle dokumenter som ligger inne hos deg. Listen du ser her, er den samme som saksbehandler ser. Når du laster opp nye dokumenter, er det lurt å se under "Meldinger" at du har mottatt en kvittering på at dokumentet er lastet opp. 

Grønn hake i søknaden

Du må selv sjekke krav til dokumentasjon i hvert felt som ikke er merket med grønn hake i listen over hva du må dokumentere i søknaden. Listen du får i søknaden over hva du må laste opp henter informasjon fra de eventuelle elektroniske vitnemålene som er lagret i NVB.

Listen kan ikke hente informasjon fra et papirvitnemål eller annen dokumentasjon som er lastet opp. Laster du opp dokumentasjonen i søknaden, får du ikke automatisk grønn hake. Dette er fordi alle dokumentene du selv laster opp blir manuelt behandlet av en saksbehandler. Søknaden blir heller ikke oppdatert med grønn hake etter at dokumentasjonen er behandlet ferdig. 

Hvordan blir søknaden din poengberegnet? 

Det er normalt karakterene dine fra videregående som ligger til grunn for poengberegningen. Karaktersnittet ditt regner vi om til karakterpoeng. Deretter blir andre poeng lagt til. Du finner utfyllende informasjon om poengberegning på vår nettside

Vit at du kan konkurrere i flere kvoter. De mest vanlige kvotene er kvote for førstegangsvitnemål og ordinær kvote

Søkere med utdanning fra utlandet finner informasjon om poengberegning under hvert enkelt land på siden vår om utenlandsk utdanning

Har du bedt om veiledning til generell studiekompetanse eller ønsker å søke opptak i 2023? 

Veiledningstjenesten vår er et tilbud til søkere med utenlandsk videregående utdanning som ikke finner informasjon om utdanningsbakgrunnen sin på nettsidene våre. 

I februar til september jobber vi utelukkende med behandling av årets søkere, og du får ikke svar fra veiledningstjenesten i denne perioden. Hvis du både har søkt opptak og bedt om veiledning, vil du få svar på hva du mangler sammen med svaret på søknaden din.

Hvis du ikke har søkt opptak i år, og har spørsmål etter å ha lest informasjonen på nettsidene våre, ber vi om at du kontakter oss igjen etter opptaket. 

Hvis du er rådgiver som veileder potensielle søkere med utenlandsk utdanning, så har vi laget en egen side for rådgivere med informasjon om hvordan disse søkerne blir vurdert.

Ofte stilte spørsmål 

Lurer du på noe annet? Du finner mange nyttige svar under ofte stilte spørsmål.

Hvis du ikke finner svar på spørsmålet ditt i ofte stilte spørsmål, må du kontakte saksbehandleren som du har fått tildelt. Saksbehandleren din er normalt et av lærestedene du har søkt til, men i noen tilfeller kan det være Samordna opptak. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandleren din i søknaden etter at du har søkt.

Hvis du har spørsmål om registrering i søkerportalen, må du kontakte Samordna opptak.

 

Publisert 23. juni 2022 10:52 - Sist endret 4. juli 2022 17:10