Kontakt fagskolene

Her finner du kontaktinformasjon til fagskolene som tilbyr studier i opptaket 2020.

Centric IT Academy (CIA)

Nettside

Telefon: 91 38 12 96

E-post: itacademy.no@centric.eu

Chr. Thams fagskole (CTF)

Nettside

Telefon: 
74 17 51 00

E-post:  postmottak.thamsfagskole@trondelagfylke.no

Einar Granum Kunstfagskole (EGK)

Nettside

Telefon: 22 99 03 40

E-post: inntak@granum-kunstfagskole.no

Fagskolen Aldring og Helse (FAH)

Nettside

Telefon: 33 34 19 50

E-post: fagskolen@aldringoghelse.no

Fagskolen i Agder (FIA)

Nettside

Telefon: 37 40 27 40

E-post: post@fagskoleniagder.no

Fagskolen i Hordaland (FH)

Nettside

Telefon: 55 33 78 00

E-post: post.fih@hfk.no

Fagskolen i Kirkenes (FIKI)

Nettside

Telefon: 78 96 33 00

E-post: postmottak-Kirkenesvgs@ffk.no

Fagskolen i Kristiansund (FIK)

Nettside

Telefon: 71 28 93 00

E-post: fik@mrfylke.no

Fagskolen i Troms (FIAT)

Nettside

Telefon: 77 78 88 00

E-post: fagskolenitromso@tromsfylke.no

Fagskolen i Østfold (FIØ)

Nettside

Telefon: 69 38 13 00 

E-post: ostfoldfs@viken.no 

Fagskolen i Ålesund (FIÅ)

Nettside

Telefon: 70 16 17 00

E-post: postmottak@fials.no

Fagskolen Innlandet (FI)

Nettside

Telefon: 61 14 54 00

E-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Fagskolen Oslo Akershus (FOA)

Nettside

Telefon: 23 46 57 00

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Fagskolen Rogaland (FR)

Nettside

Telefon: 51 50 03 00

E-post: fagskolen@skole.rogfk.no

Fagskolen Tinius Olsen (FTO)

Nettside

Telefon: 31 00 80 75

E-post: fto@bfk.no

Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT)

Nettside

Telefon: 35 91 77 50

E-post: Fagskolen@vtfk.no

Fagskulen i Sogn og Fjordane (FISF)

Nettside

Telefon: 57 63 74 50

E-post: postmottak.fagskulen@vlfk.no

Folkeuniversitetets fagskole

Nettside

Telefon: 22 47 60 00

E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nettside

Telefon: 55 58 58 50 

E-post: opptak@hvl.no

Kunstskolen i Stavanger (KUNST)

Nettside

Telefon: 51 51 00 00

E-post: post@kir.no

Levanger fagskole (LF)

Nettside

Telefon: 74 11 40 00

E-post: 
postmottak.levangervgs@trondelagfylke.no

Nordkapp maritime fagskole (NMF)

Nettside

Telefon: 78 96 49 00

E-post: nordkappvgs@ffk.no

Nordland fagskole (NF)

Nettside

Telefon: 75 65 10 00

E-post: Se kontaktinformasjon

Norges grønne fagskole - VEA (VEA)

Nettside

Telefon: 62 36 26 00

E-post: vea@vea-fs.no

Norsk fagskole for lokomotivførere (LOK)

Nettside

Telefon: 99 09 99 49

E-post: post@lokforerskolen.no

Steinkjer fagskole (STEF)

Nettside

Telefon: 74 17 78 24

E-post: 

postmottak.steinkjerfagskole@trondelagfylke.no

Stjørdal fagskole (STJF)

Nettside

Telefon: 74 17 40 00

E-post: post@stjordalfagskole.no

Trondheim fagskole (TF)

Nettside

Telefon: 74 17 42 10

E-post: postmottak.fagskole@trondelagfylke.no

Ytre Namdal fagskole (YNF)

Nettside

Telefon: 74 17 67 00

E-post:  postmottak.ytrenamdalfagskole@trondelagfylke.no

Ålesund kunstfagskole (ÅKS)

Nettside

Telefon: 70 12 63 15

E-post: post@alesundkunstfagskole.no

Publisert 16. jan. 2020 16:46 - Sist endret 28. okt. 2020 13:30