Kontakt fagskolene

Her finner du kontaktinformasjon til fagskolene.

AOF Fagskolen (AOFF)

Nettside

Telefon: 52 70 90 00

E-post: post@aof-fagskolen.no

Asker kunstfagskole (AKF)

Nettside

Telefon: 66 79 63 04

E-post: post@askerkunstfagskole.no

Centric IT Academy (CIA)

Nettside

Telefon: 91 38 12 96

E-post: itacademy.no@centric.eu

Einar Granum Kunstfagskole (EGK)

Nettside

Telefon: 22 99 03 40

E-post: inntak@granum-kunstfagskole.no

Fagskolen Aldring og Helse (FAH)

Nettside

Telefon: 33 34 19 50

E-post: fagskolen@aldringoghelse.no

Fagskolen i Agder (FIA)

Nettside

Telefon: 37 40 27 40

E-post: post@fagskoleniagder.no

Fagskolen i Hordaland (FH)

Nettside

Telefon: 55 33 78 00

E-post: post.fih@vlfk.no

Fagskolen i Kirkenes (FIKI)

Nettside

Telefon: 78 96 33 00

E-post: postmottak-Kirkenesvgs@ffk.no

Fagskolen i Kristiansund (FIK)

Nettside

Telefon: 71 28 93 00

E-post: fik@mrfylke.no

Fagskolen i Troms (FIAT)

Nettside

Telefon: 77 78 88 00

E-post: fagskolenitroms@tffk.no

Fagskolen i Viken (FIV)

Nettside

Telefon: 69 38 13 00

E-post: vikenfs@viken.no

Fagskolen i Ålesund (FIÅ)

Nettside

Telefon: 70 16 17 00

E-post: postmottak@fials.no

Fagskolen Innlandet (FI)

Nettside

Telefon: 61 14 54 00

E-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Fagskolen Oslo (FO)

Nettside

Telefon: 23 46 57 00

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Fagskolen Rogaland (FR)

Nettside

Telefon: 51 50 03 00

E-post: fagskolen@skole.rogfk.no

Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT)

Nettside

Telefon: 35 91 77 50

E-post: Fagskolen@vtfk.no

Fagskulen i Sogn og Fjordane (FISF)

Nettside

Telefon: 57 63 74 50

E-post: postmottak.fagskulen@vlfk.no

Folkeuniversitetets fagskole (FUFSK)

Nettside

Telefon: 22 47 60 00

E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nettside

Telefon: 55 58 58 50 

E-post: opptak@hvl.no

Kunstskolen i Stavanger (KUNST)

Nettside

Telefon: 51 51 00 00

E-post: post@kir.no

Nordkapp maritime fagskole (NMF)

Nettside

Telefon: 78 96 49 00

E-post: nordkappvgs@ffk.no

Nordland fagskole (NF)

Nettside

Telefon: 75 65 10 00

E-post: Se kontaktinformasjon

Norges grønne fagskole - VEA (VEA)

Nettside

Telefon: 62 36 26 00

E-post: vea@vea-fs.no

Norsk fagskole for lokomotivførere (LOK)

Nettside

Telefon: 99 09 99 49

E-post: post@lokforerskolen.no

Norsk Fotofagskole (NFFS)

Nettside

Telefon: 73 51 81 92

E-post: post@fotofagskolen.no

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF)

Nettside

Telefon: 74 17 40 00

E-post: postmottak@trondelagfylke.no

Ålesund kunstfagskole (ÅKS)

Nettside

Telefon: 70 12 63 15

E-post: post@alesundkunstfagskole.no

Læresteder som har fusjonert og endret navn 

Endringer i 2021

  • AOF Fagskolen deltar i det samordna opptaket.
  • Asker kunstfagskole deltar i det samordna opptaket.
  • Norsk Fotofagskole deltar i det samordna opptaket.

Endringer i 2020

  • 01.08.20 fusjonerer Chr. Thams Fagskole, Gauldal fagskole, Levanger fagskole, Steinkjer fagskole, Stjørdal fagskole, Trondheim fagskole og Ytre Namdal fagskole til  Trøndelag høyere yrkesfagskole.
  • 01.08.20 fusjonerer Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Østfold, samt studiene i Akershus som tidligere ble administrert av Fagskolen Oslo Akershus, til Fagskolen i Viken. 
  • Tidligere Fagskolen Oslo Akershus videreføres som egen enhet og endrer navn til Fagskolen Oslo.

 

Publisert 16. jan. 2020 16:46 - Sist endret 29. mars 2021 14:40