Kontakt fagskolene

Her finner du kontaktinformasjon til fagskolene.

Asker kunstfagskole (AKF)

Nettside

Telefon: 66 79 63 04

E-post: post@askerkunstfagskole.no

Centric IT Academy (CIA)

Nettside

Telefon: 91 38 12 96

E-post: itacademy.no@centric.eu

Einar Granum Kunstfagskole (EGK)

Nettside

Telefon: 22 99 03 40

E-post: inntak@granum-kunstfagskole.no

Fagskolen Aldring og Helse (FAH)

Nettside

Telefon: 33 34 19 50

E-post: fagskolen@aldringoghelse.no

Fagskolen i Agder (FIA)

Nettside

Telefon: 37 40 27 40

E-post: post@fagskoleniagder.no

Fagskolen i Nord (FIN)

Nettside

Telefon: 77 78 88 00

E-post: fagskoleninord@tffk.no

Fagskolen i Viken (FIV)

Nettside

Telefon: 69 38 13 00

E-post: vikenfs@viken.no

Fagskolen Innlandet (FI)

Nettside

Telefon: 61 14 54 00

E-post: firmapost@fagskolen-innlandet.no

Fagskolen Møre og Romsdal (FAGMR)

Nettside

Telefon: 71 28 28 00

E-post: fagskolen@mrfylke.no

Fagskolen Oslo (FO)

Nettside

Telefon: 23 46 57 00

E-post: postmottak@ude.oslo.kommune.no

Fagskolen Rogaland (FR)

Nettside

Telefon: 51 50 03 00

E-post: fagskolen@skole.rogfk.no

Fagskolen Vestfold og Telemark (FVT)

Nettside

Telefon: 35 91 77 50

E-post: Fagskolen@vtfk.no

Fagskulen Vestland (FV)

Nettside

Telefon: 55 33 78 00

E-post: fagskulenvestland@vlfk.no

Folkeuniversitetets fagskole (FUFSK)

Nettside

Telefon: 22 47 60 20

E-post: fagskole@folkeuniversitetet.no

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nettside

Telefon: 55 58 58 50 

E-post: opptak@hvl.no

Kunstskolen i Stavanger (KUNST)

Nettside

Telefon: 51 51 00 00

E-post: post@kir.no

Nordland fagskole (NF)

Nettside

Telefon: 75 65 61 64

E-post: post.nordland.fagskole@nfk.no

Norges Friluftsfagskole (NFS)

Nettside

Telefon: 90 41 43 10

E-post: post@norgesfriluftsfagskole.no

Norges grønne fagskole - VEA (VEA)

Nettside

Telefon: 62 36 26 00

E-post: vea@vea-fs.no

Norsk fagskole for lokomotivførere (LOK)

Nettside

Telefon: 99 09 99 49

E-post: post@lokforerskolen.no

Norsk Fotofagskole (NFFS)

Nettside

Telefon: 73 51 81 92

E-post: post@fotofagskolen.no

Trøndelag høyere yrkesfagskole (THYF)

Nettside

Telefon: 74 17 40 00

E-post: postmottak@trondelagfylke.no

Ytre Kunstfagskole (tidligere Ålesund Kunstfagskole) (YTRE)

Nettside

Telefon: 41 20 15 51

E-post: inntak@ytrekunstfagskole.no

Læresteder som har fusjonert og endret navn 

Endringer i 2022

 • Din Kompetanse deltok i det samordnede opptaket fra 1. februar til 21. februar, men deltar ikke lenger.
 • Norges Friluftsfagskole deltar i det samordnede opptaket. 
 • AOF Fagskolen deltar ikke i det samordnede opptaket.
 • 25.01.2022 endret Ålesund Kunstfagskole navn til Ytre Kunstfagskole (tidligere Ålesund Kunstfagskole).
 • 01.01.2022 fusjonerte Fagskolen i Hordaland og Fagskulen i Sogn og Fjordane til Fagskulen Vestland.
 • 01.08.2021 fusjonerte Fagskolen i Kristiansund og Fagskolen i Ålesund til Fagskolen Møre og Romsdal.
 • 01.08.2021 fusjonerte Fagskolen i Troms, Nordkapp Maritime fagskole og Fagskolen i Kirkenes til Fagskolen i Nord.

Endringer i 2021

 • AOF Fagskolen deltar i det samordnede opptaket.
 • Asker kunstfagskole deltar i det samordnede opptaket.
 • Norsk Fotofagskole deltar i det samordnede opptaket.

Endringer i 2020

 • 01.08.20 fusjonerer Chr. Thams Fagskole, Gauldal fagskole, Levanger fagskole, Steinkjer fagskole, Stjørdal fagskole, Trondheim fagskole og Ytre Namdal fagskole til  Trøndelag høyere yrkesfagskole.
 • 01.08.20 fusjonerer Fagskolen Tinius Olsen og Fagskolen i Østfold, samt studiene i Akershus som tidligere ble administrert av Fagskolen Oslo Akershus, til Fagskolen i Viken. 
 • Tidligere Fagskolen Oslo Akershus videreføres som egen enhet og endrer navn til Fagskolen Oslo.

 

Publisert 16. jan. 2020 16:46 - Sist endret 24. feb. 2022 14:44