Kontakt lærestedene

Her finner du kontaktinformasjon til de avdelingene som jobber med opptak på universitetene og høgskolene i det samordna opptaket.

Ansgar høyskole (AHS)

Nettside

Telefon: 38 10 65 00

E-post: opptak@ansgarskolen.no

Adresse:

Ansgar høyskole

Fredrik Fransonsvei 4 Hånes

4635 KRISTIANSAND S

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)

Nettside

Telefon: 22 99 70 00

E-post: opptak@aho.no

Adresse:

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Postboks 6768 St. Olavs plass

0130 Oslo

Dronning Mauds Minne Høgskolen (DMMH)

Nettside

Telefon: 73 80 52 60

E-post: opptak@dmmh.no

Adresse:

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

Thrond Nergaards veg 7

7044 TRONDHEIM

Fjellhaug Internasjonale Høgskole (FiH)

Nettside

Telefon: 23 23 24 00

E-post: opptak@fjellhaug.no

Adresse:

Fjellhaug Internasjonale Høgskole

Sinsenveien 15

0572 OSLO

Høgskolen i Innlandet (HINN)

Nettside

Telefon: 62 43 00 04

E-post: opptak@inn.no

Adresse:

Høgskolen i Innlandet

Postboks 400

2418 ELVERUM

Høgskolen i Molde (HiM)

Nettside

Telefon: 71 21 40 00

E-post: opptak@himolde.no

Adresse:

Høgskolen i Molde - Vitenskaplig høgskole i logistikk

Postboks 2110

6402 MOLDE

Høgskolen i Østfold (HiØ)

Nettside

Telefon: 69 60 81 00

E-post: opptak@hiof.no

Adresse:

Høgskolen i Østfold

Opptakskontoret

Postboks 700

1757 HALDEN

Høgskulen i Volda (HVO)

Nettside

Telefon: 70 07 50 00

E-post: sok@hivolda.no

Adresse: 

Høgskulen i Volda

Postboks 114 Opptak

6101 VOLDA

Høgskulen på Vestlandet (HVL)

Nettside

Telefon: 55 58 58 50

E-post: opptak@hvl.no

Adresse: 

Høgskulen på Vestlandet

Postboks 7030

5020 BERGEN

Lovisenberg diakonale høgskole (LDH)

Nettside

Telefon: 22 35 82 00

E-post: opptak@ldh.no

Adresse:

Lovisenberg diakonale høgskole

Lovisenberggata 15 B

0456 OSLO

MF vitenskapelig høyskole (MF)

Nettside

Telefon: 22 59 05 00

E-post: opptak@mf.no

Adresse:

MF vitenskapelig høyskole

Postboks 5144 Majorstua

0302 OSLO

NLA Høgskolen (NLA)

Nettside

Telefon: 55 54 07 00

E-post: opptak@nla.no

Adresse:

NLA Høgskolen

Postboks 74

5812 BERGEN

Nord universitet (NORD)

Nettside

Telefon: 75 51 76 99

E-post: opptak@nord.no

Adresse:

Nord universitet

Opptakskontoret

Postboks 1490

8049 Bodø

Norges Handelshøyskole (NHH)

Nettside

Telefon: 55 95 95 95

E-post: opptak@nhh.no

Adresse:

Norges Handelshøyskole

Helleveien 30

5045 BERGEN

Norges idrettshøgskole (NIH)

Nettside

Telefon: 23 26 20 30

E-post: opptak@nih.no

Adresse:

Norges idrettshøgskole

Postboks 4014 Ullevål Stadion

0806 OSLO

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Nettside

Telefon: 67 23 00 00

E-post: opptak@nmbu.no

Adresse:

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Opptakskontoret

Postboks 5003

1432 ÅS

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Nettside

Telefon: 73 59 77 00

E-post: opptak@ntnu.no

Adresse:

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Avdeling for studieadministrasjon, Opptak 

Postboks 8900

7491 TRONDHEIM

OsloMet - storbyuniversitetet (OSLOMET)

Nettside

Telefon: 67 23 50 50

E-post: opptak@oslomet.no

Adresse:

OsloMet - storbyuniversitetet

Seksjon for opptak og vurdering

Postboks 4 St. Olavs Plass

0130 OSLO

Politihøgskolen (PHS)

Nettside

Telefon: 23 19 99 00

E-post: opptak@phs.no

Adresse:

Politihøgskolen

Opptak og rekruttering

Postboks 2109 Vika

0125 OSLO

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences (SA/SH)

Nettside

Telefon: 477 844 84

E-post: postmottak@samas.no

Adresse:

Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences

Hánnoluohkká 45

9520 KAUTOKEINO

UiT Norges arktiske universitet (UIT)

Nettside

Telefon: 77 64 55 90

E-post (for søkere uten Feide-konto hos UIT): admission@uit.no

Kontakt (for søkere med Feide-konto hos UIT):
https://uit.topdesk.net/

Adresse:

UiT Norges arktiske universitet

Avdeling for utdanning v/opptakskontoret

Postboks 6050 Langnes

9037 TROMSØ

Universitetet i Agder (UiA)

Nettside

Telefon: 38 14 15 64

E-post: opptak@uia.no

Adresse: 

Universitetet i Agder

Gimlemoen Postboks 422

4604 KRISTIANSAND S

Universitetet i Bergen (UiB)

Nettside

Telefon: 55 58 43 00

E-post: opptak@uib.no

Adresse:

Universitetet i Bergen

Opptak, Postboks 7850

5020 BERGEN

Universitetet i Oslo (UiO)

Nettside

Telefon: 22 85 82 00

E-post: studentinfo@admin.uio.no

Adresse:

Universitetet i Oslo

Postboks 1148 Blindern

0318 OSLO

Universitetet i Stavanger (UiS)

Nettside

Telefon: 51 83 10 52

E-post: opptak@uis.no

Adresse:

Universitetet i Stavanger

Opptakskontoret

4036 STAVANGER

Universitetet i Sørøst-Norge (USN)

Nettside

Telefon: 31 00 80 00

E-post: opptak@usn.no

Adresse:

Universitetet i Sørøst-Norge

Postboks 235

3603 KONGSBERG

VID vitenskapelige høgskole (VID)

Nettside

Telefon: 99 09 00 05

E-post: opptak@vid.no

Adresse:

VID vitenskapelige høgskole

Postboks 184 Vinderen

0319 OSLO

Læresteder som har fusjonert og endret navn

De siste årene er det flere læresteder som har fusjonert og fått nye navn.

Endringer i 2021

Ingen kjente endringer.

Endringer i 2020

 • Ansgar Teologiske Høgskole endrer navn til Ansgar høyskole

Endringer i 2019

 • Det teologiske Menighetsfakultet (MF) bytter navn til MF vitenskapelig høyskole (MF).
 • Noroff deltar ikke lenger i det samordna opptaket.
 • Sámi allaskuvla / Sámi University of Applied Sciences (SA/SH) lyser igjen ut studier gjennom Samordna opptak

 • Universitetet i Sørøst-Norge har endret kortnavn (akronym) fra HSN til USN.

Fusjoner og endringer i 2018

Fusjoner i 2017

1. januar 2017 fusjonerte flere læresteder.

 • Høgskolen i Innlandet (HINN) - Sammenslåing av Høgskolen i Hedmark (HiHM) og Høgskolen i Lillehammer (HiL).
 • Høgskulen på Vestlandet (HVL) - Sammenslåing av Høgskolen i Bergen (HiB), Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) og Høgskolen i Sogn og Fjordane (HiSF).

Fusjoner i 2016

1. januar 2016 fusjonerte flere læresteder.

 • UiT Norges arktiske universitet - Sammenslåing av Universitetet i Tromsø – UIT Norges arktiske universitetet, Høgskolen i Harstad og Høgskolen i Narvik. 
 • Nord universitet - Sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Nesna. 
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) - Sammenslåing av NTNU, Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen i Ålesund.  
 • Høgskolen i Sørøst-Norge - Sammenslåing av Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Høgskolen i Telemark. 
 • VID vitenskapelige høgskole - Sammenslåing av de private høgskolene Haraldsplass diakonale høgskole, Høgskolen Betanien, Diakonhjemmet høgskole og Misjonshøgskolen. 
Publisert 14. jan. 2013 14:37 - Sist endret 9. feb. 2022 10:41