Kontakt for media

Samordna opptak sin informasjonsrådgiver besvarer henvendelser fra mediene. FSAT og CRIStin ble 01.01.2017 slått sammen og fikk det nye navnet CERES.  Fra 1. januar 2018 ble BIBSYS, CERES og deler av UNINETT samlet i Kunnskapsdepartementets tjenesteorgan for forskning og høyere utdanning (KDTO).

Kontaktinformasjon - pressehenvendelser

Telefon: 22 84 18 50 (sentralbord) 
E-post: postmottak@samordnaopptak.no

Alle statistikkforespørsler skal sendes til statistikk@samordnaopptak.no 

Informasjonsrådgiver: Kristian Folkman tlf. 954 68 108 eller seniorrådgiver: Natasha Harkness tlf. 22841828 eller 90114590

Har du spørsmål om søknaden din, må du ringe tlf. 21 49 56 09

Informasjon om søkertall

Pressemeldinger og sluttstatistikker med opptakstall blir presentert hvert år i april/mai, i juli etter hovedopptaket og i august (suppleringsopptaket). 

Pressebilder 

Ta kontakt for pressebilder. Pressebilder kan fritt benyttes i redaksjonell og relevant omtale av Samordna opptak.

 

Publisert 15. jan. 2013 14:55 - Sist endret 17. apr. 2018 13:16