Koronaviruset

Informasjon til søkere.

Oppdatert 25.03.21

Opptaket 2021 gjennomføres som planlagt uten endringer. Se pressemelding fra Kunnskapsdepartementet

Oppdatert 03.03.21

I skrivende stund er det ingen endringer i opptaksregelverket som følge av utbruddet av Koronaviruset. Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset. Dersom det kommer særlige retningslinjer som kan påvirke rutiner og regler for opptaket i 2021, vil dette bli lagt ut på nettsidene fortløpende.  

2020

10. juli - siste dokumentasjonsfrist for privatister

Har du tatt privatisteksamen våren 2020? Har du fått kompetansebevis eller vitnemål før 1. juli, må du laste det opp i søknaden din så snart du får det, og senest 1. juli. Får du kompetansebevis eller vitnemål etter 1. juli, er siste frist 10. juli. Fristen 10. juli gjelder kun for privatister som får dokumentasjonen etter 1. juli som følge av koronasituasjonen. 

 

Vedrørende avlysning av skriftlige, muntlige og praktiske eksamener for avgangselever i videregående skole 

Oppdatert 23.04.20

Regjeringen har bestemt at alle skriftlige, muntlige og praktiske eksamener for avgangselever i videregående skole er avlyst våren 2020. Se pressemeldingen på regjeringens nettsider om avlysning av skriftlige eksamener og om avlysning av muntlige og praktiske eksamener

Selv om skriftlige, muntlige og praktiske eksamener ikke gjennomføres for avgangselever våren 2020, medfører dette ingen endringer i opptaksregelverket. De vanlige reglene gjelder for både poengberegningen, kvotesystemet og kvalifikasjonskrav til studier som har spesielle opptakskrav.

 

Fagskole - Frister i Samordna opptak til fagskoler

Oppdatert 20.03.20

De vanlige fristene gjelder fremdeles: 

Frister i opptaket vil ikke bli endret. For å kunne behandle alt ferdig, er vi avhengige av at søknader og dokumenter er på plass innen gitte frister. 

Har du søkt til Norsk fagskole for lokomotivførere eller på Yrkesdykking ved Høgskulen på Vestlandet, må du forholde deg til informasjon du får fra lærestedet, og ta kontakt med dem hvis du har spørsmål. 

Grunnet situasjonen med koronavirus er førstelinjetjenestene hos Samordna opptak og lærestedene redusert, og det kan ta tid før vi svarer på henvendelser. Du finner mer informasjon om frister, opptakskrav og poengberegning på nettsidene våre. 

Vi oppfordrer alle å søke tidlig og ikke utsette søknadsregistrering til siste frist i tilfelle sykdom. 
Det er mulig å omprioritere søknaden frem til 15. april.

 

Universitet og høgskole - Frister i Samordna opptak til universiteter og høgskoler

Oppdatert 18.03.20

Det er for tiden redusert saksbehandlerkapasitet på lærestedene og i tjenesten Samordna opptak.  

De vanlige fristene gjelder fremdeles: 

Årsaken til at fristene ikke blir utsatt er at vi er avhengige av at søknadene og dokumentene er på plass innen fristen for å kunne behandle søknadene. Hvis vi endrer på fristene, vil vi ikke rekke å gi svar på søknadene om opptak til universiteter og høgskoler i rimelig tid før studiestart.  

Disse søkergruppene har dokumentasjonsfrist 20. mars: 

Har du søkt til Politihøgskolen og til luftfartsfag ved UIT Norges arktiske universitet må du forholde deg til informasjon du får fra lærestedet, og ta kontakt med dem hvis du har spørsmål

Fristen 20. mars for å laste opp dokumentasjon gjelder for utdanning og praksis som er avsluttet. Dokumentasjon på utdanning og praksis du får i vår, kan du laste opp fram til 1. juli. 

Det er ikke mulig å ettersende dokumentasjon til 1. juli hvis du søker tidlig opptak. Søker du tidlig opptak, må du ha dokumentert alt som skal ligge til grunn for søknaden din senest 20. mars. Til Politihøgskolen og Luftfartsfag på UIT kan du bare ettersende forbedringer på fag du allerede har bestått og dokumentasjon som skal gi tilleggspoeng. 

Grunnet situasjonen med koronavirus er førstelinjetjenestene hos Samordna opptak og lærestedene redusert, og det kan ta tid før vi svarer på henvendelser. Du finner mer informasjon om frister, opptakskrav og poengberegning på nettsidene våre. Her kan du også finne svare på mange ofte stilte spørsmål.

Informasjon til søkere som skal ta avsluttende eksamen i år

Oppdatert 11.03.20

I skrivende stund er det ingen endringer i opptaksregelverket som følge av utbruddet av Koronaviruset. Samordna opptak jobber med å vurdere eventuelle konsekvenser av Koronaviruset for søking og opptak og forholder seg til informasjon fra myndighetene om Koronaviruset. Dersom det kommer særlige retningslinjer som kan påvirke rutiner og regler for opptaket i 2020, vil dette bli lagt ut på nettsidene fortløpende.  

Inntil videre ber vi søkere som skal ta avsluttende eksamener våren 2020 om å holde kontakt med skolen og følge med på nettsidene våre.  

Se informasjon fra UDIR om eksamen for avgangelever i vår.

Oppdatert informasjon om Koronaviruset finner du hos Folkehelseinstituttet 

Publisert 11. mars 2020 16:35 - Sist endret 5. des. 2021 23:38